หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 1940

หมวดหมู่นี้สำหรับรวบรวม รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในช่วงปี พ.ศ. 2483 ถึง พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1940 - 1949)

คริสต์ทศวรรษ 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990