ดินแดนในภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ

ดินแดนในภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ (อังกฤษ: United Nations Trust Territories) เป็นผู้สืบทอดดินแดนในอาณัติของสันนิบาตชาติ (League of Nations mandates) โดยเริ่มเกิดขึ้นมาเมื่อสันนิบาตชาติถูกยุบในปี 1946

โลกในปี 1945 ดินแดนในภาวะทรัสตีของสหประชาชาติแสดงด้วยสีเขียว

ดินแดนในภาวะทรัสตี (และอำนาจการปกครอง)แก้ไข

อดีตการครอบครองของเยอรมนีแก้ไข

ทั้งหมดนี้เดิมเคยเป็นดินแดนในอาณัติสันนิบาตชาติ

อดีตอาณานิคมของเยอรมนีและญี่ปุ่นแก้ไข

 
อาณาเขตตำรวจปาเลาต้อนรับการมาเยือนของคณะผู้แทนยูเอ็น จากดินแดนในภาวะทรัสตีหมู่เกาะแปซิฟิก (1973)
 
การมาถึงของคณะผู้แทนยูเอ็น ใน มาจูโร, ดินแดนในภาวะทรัสตีหมู่เกาะแปซิฟิก (1978). The sign reads "Please release us from the bondage of your trusteeship agreement."

ทั้งหมดนี้เดิมเคยเป็นดินแดนในอาณัติสันนิบาตชาติ

อดีตการครอบครองของอิตาลีแก้ไข

ดินแดนในภาวะทรัสตีที่มีการเสนอแก้ไข

  • เกาหลี: ในการพูดยามสงครามของแฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ มอบหมายเรื่องเกาหลีเป็นการเจรจาภายใต้อเมริกาโซเวียต ในอำนาจทรัสตี การวางแผนอยู่ได้เกิดการเสียอำนาจหลังการตายโรสเวลต์ในวันที่ 12 เมษายน 1945 อย่างไรก็ตามมันเป็นเรืองชัดเจนในเดือนธันวาคม Moscow Conference และเป็นสาเหตุสำคัญในความวุ่นวายทางการเมืองในเกาหลี[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Gang Man-gil (1994). "한국사 17: 분단구조의 정착 1" ["17 Korean history: the settlement of the division structure 1"], pp. 133–137. 한길사 [Hangilsa], ISBN 978-89-356-0086-1