หมวดหมู่:นักปรัชญายุคเรืองปัญญา

นักปรัชญาในช่วงสมัยของยุโรปที่เรียกว่ายุคเรืองปัญญา (Age of Enlightenment)