แมรี โวลสโตนคราฟต์

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

แมรี โวลสโตนคราฟต์ (Mary Wollstonecraft, 27 เมษายน พ.ศ. 2302 - 10 กันยายน พ.ศ. 2340) เป็นนักเขียนและนักปรัชญาชาวอังกฤษ

แมรี โวลสโตนคราฟต์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข