หน่วยสืบราชการลับ

(เปลี่ยนทางจาก หน่วยงานข่าวกรอง)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

หน่วยสืบราชการลับ (อังกฤษ: intelligence agency) เป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการในเรื่องการแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราชการซึ่งเป็นความลับ[1]

รูปภาพแก้ไข

สำนักงานใหญ่ สายลับ/ต่างประเทศ แห่งชาติแก้ไข

สำนักงานใหญ่ ตำรวจ/ในประเทศ แห่งชาติแก้ไข

สำนักงานใหญ่ ข่าวกรองทางสัญญาณ แห่งชาติแก้ไข

สำนักงานใหญ่ ข่าวกรองทางการทหาร แห่งชาติแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

รายชื่อแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Szoldra, Paul (May 11, 2013). "These 17 Agencies Make Up The Most Sophisticated Spy Network In The World". Business Insider.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข