ส.ว.

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ส.ว. เป็นตัวย่อ อาจหมายถึง