สูติศาสตร์ (อังกฤษ: Obstetrics; มาจากภาษาละติน obstare การเตรียมพร้อม) เป็นศัลยศาสตร์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับการดูแลผู้หญิงและทารกระหว่างการตั้งครรภ์, การคลอด, และระยะหลังคลอด[1] ส่วนการผดุงครรภ์ (Midwifery) นั้นจะไม่อาศัยทักษะการศัลยศาสตร์ สูติแพทย์ส่วนมากมักจะเป็นแพทย์นรีเวชวิทยาด้วย ดูที่สูตินรีเวชวิทยา (Obstetrics and gynaecology)

ผู้ผดุงครรภ์สองคนช่วยหญิงตั้งครรภ์บนเก้าอี้คลอดบุตรในคริสต์ศตวรรษที่ 16 จากผลงานของ Eucharius Rößlin

ระยะการตั้งครรภ์โดยเฉลี่ยของมนุษย์คืออายุครรภ์ประมาณ 40 สัปดาห์ หรือ 38 สัปดาห์นับจากวันปฏิสนธิ แบ่งออกเป็นสามไตรมาส

อ้างอิง

แก้
  1. "What Is an Obstetrician? What They Do & When To See One". Cleveland Clinic. สืบค้นเมื่อ 2022-04-29.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้