การคลอด เป็นการให้กำเนิดของสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนมหลังจากการตั้งครรภ์ ซึ่งเปลี่ยนภาวะจากตัวอ่อนในครรภ์ออกมาเผชิญสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการคลอดโดยธรรมชาติทารกหรือตัวอ่อนจะออกทางช่องคลอด หรือกรณีที่คลอดธรรมชาติไม่ได้ แพทย์จะทำการผ่าตัดหน้าท้องเพื่อเอาเด็กออกมา

เด็กแรกเกิด

การคลอดก่อนกำหนดแก้ไข

ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยรหัสจีโนมของมนุษย์ของสหรัฐอเมริกาล่าสุดพบความเชื่อมโยงระหว่างการคลอดก่อนกำหนดและระดับคอเลสเตอรอลของผู้เป็นแม่ พบว่า ผู้หญิงที่มีระดับคอเลอเตอรอลสูงที่สุดคือ 261 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (mg/dl) มีถึงประมาณ 12% ที่ให้กำเนิดบุตรก่อนกำหนด[1]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข