สุวรรณภูมิ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

สุวรรณภูมิ หรือ สุพรรณภูมิ หมายถึง แผ่นดินทอง อาจหมายถึง