สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา


สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา ชื่อเล่น โจ้ เป็นบุตรคนที่สองของทนงศักดิ์ ภักดีเทวา นักร้องเพลงลูกกรุงชื่อดัง จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนการร้องเพลงประสานเสียงที่โรงเรียนเซนต์จอห์น และเป็นหัวหน้าภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น[1] และเป็นนักออกแบบท่าเต้น ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย[2] นอกจากนี้ก็ยังเป็นกรรมการผู้ตัดสินรายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวของทุกปี

สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา
ชื่อจริงสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา
ชื่อเล่นโจ้
เกิด13 กันยายน พ.ศ. 2501 (62 ปี)
ที่เกิดไทย ประเทศไทย
อาชีพโปรดิวเซอร์ นักดนตรี
ส่วนเกี่ยวข้องเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว

ชีวิตครอบครัวแก้ไข

สุธีศักดิ์มีบิดาคือ ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา นักร้องเพลงลูกกรุงชื่อดัง มารดาชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา ภักดีเทวา ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญและอดีตผู้เชี่ยวชาญของภาควิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลจากสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาแม่ดีเด่น เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 มีพี่น้องน้องรวม 5 คน โดยเป็นบุตรคนที่สอง คือ

  • นางสาวการัณนีย์ ภักดีเทวา จบแผนกรังสีวิทยา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ประเทศฝรั่งเศส
  • นางสมัครสมร ภักดีเทวา จบปริญญาโท ทางเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันรับราชการเป็นรองศาสตราจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • นายสรวัฒน์ ภักดีเทวา จบปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันประกอบกิจการร้านอาหารนานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • นายหมวดตรี พิเศษศักดิ์ ภักดีเทวา จบปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขา International Business จาก Bellevue University Nebraska ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็น กรรมการผู้จัดการบริษัทพรู่ฟเว่น อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด

ผลงานแก้ไข

กรรมการแก้ไข

ผู้กำกับลีลา[3]แก้ไข

ละครแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข