สุกิจ ก้องธรนินทร์

สุกิจ ก้องธรนินทร์ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

สุกิจ ก้องธรนินทร์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 (74 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2490

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ด้านการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาตรีด้านบริหารจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อื่น ๆ : อบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 ของสถาบันพระปกเกล้า และศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอิตาลีและราชอาณาจักรสเปน ดูงานด้านอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น, ไต้หวัน, ออสเตรีย, อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาฝึกอบรมการปกครองชั้นสูง ร.ร. นายอำเภอวิทยาลัยการปกครอง ดูงานด้าน ปกครองและเศรษฐกิจประเทศเกาหลี, จีน, ญี่ปุ่น, อเมริกา และยุโรป

งานการเมืองแก้ไข

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์[1]
 • อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • อดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • อดีตเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ในปี 2562 เขาลงสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 53 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบันแก้ไข

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้องสยามอุตสาหกรรม จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินเตอร์ ฟาสเทนเนอร์ อินดัสทรี จำกัด

กิจกรรมทางด้านสังคมแก้ไข

 • อดีตนายกสโมสรโรตารี่ยานนาวา
 • ประธานลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่ 19
 • กรรมการลูกเสือเขตยานนาวา
 • รองประธานมูลนิธิร่วมสันติสุข
 • ที่ปรึกษาสมาคมวัดพระยาไกร
 • ที่ปรึกษาสมาคมทุ่งมหาเมฆ
 • กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
 • กรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนนนทรีวิทยา
 • กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • กรรมการสมาคมโลหะไทย
 • กรรมการสมาคมสกุลไชย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข