สินธู ศรสงคราม

สินธู ศรสงคราม (เกิด พ.ศ. 2482) เป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงแบร์น นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรองประธาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัจนาการ (2530) และเป็นชามาดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สินธู ศรสงคราม
ป.ม., ท.จ.ว., ท.ช.
สินธู ศรสงคราม.jpg
เกิดพ.ศ. 2482 (84 ปี)
สัญชาติไทย
คู่สมรสทัศนาวลัย ศรสงคราม
บุตรจิทัศ ศรสงคราม

ประวัติแก้ไข

สินธู ศรสงคราม เป็นบุตรของเรืออากาศเอก หลวงวุฒิราษฎร์รักษา (วุฒิ ศรสงคราม) กับประยงคุ์ วุฒิราษฎร์รักษา[ต้องการอ้างอิง] เกิดเมื่อ พ.ศ. 2482

สินธูสมรสกับท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม (สกุลเดิม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์) พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับพันเอก อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทาน และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยง เพื่อประสาทพรแด่คู่สมรส ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล[ต้องการอ้างอิง] ทั้งสองมีบุตรหนึ่งคน คือ ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม สมรสกับเจสสิก้า มิกเคลิช อดีตนักแสดง[1] มีบุตรหนึ่งคน

สินธูลาออกจากราชการเมื่อ พ.ศ. 2536[2] และประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นรองประธาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัจนาการ (2530)[3] และเป็นรองกรรมการตลาดบอง มาร์เช่[4] ย่านประชาชื่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "พระนัดดาสมเด็จฯกรมหลวงฯวิวาห์เรียบง่ายพอเพียง" (Press release). ไทยรัฐ. 8 มิถุนายน 2553. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2555. {{cite press release}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๑๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๖
  3. สมเด็จพระเทพรัตน์ เสด็จตลาดบองมาร์เช่ ทรงเปิดร้านภูฟ้า สาขา 6 ไทยรัฐ 19 เม.ย. 49
  4. newswit - บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค ฉลองครบรอบ 10 ปี
  5. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๔๓ เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘, ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า หน้า ๗ เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๗, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
  7. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๖ เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๕, ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒
  8. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑๕๙ เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘๔, ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕