สิทธารถะแห่งกุนทครามะ

พระเจ้าสิทธารถะ (สันสกฤต: राजा सिद्धार्थ) เป็นพระบิดาของพระมหาวีระ ตีรถังกรลำดับที่ 24 และสุดท้ายของศาสนาเชน เป็นบุคคลวรรณะกษัตริย์จากราชวงศ์อิกษวากุ[1] ทรงปกครองกุนทครามะชานเมืองเวสาลี (ปัจจุบันตั้งอยู่ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย) ข้อมูลบางแห่งอ้างว่าพระองค์มีภรรยาจากวรรณะพราหมณ์ชื่อเทวนันทา และเอกสารบางแหล่งระบุว่าเขามีภรรยาวรรณะกษัตริย์ชื่อตฤศลา (บ้างว่าชื่อวิเทหทินนา)[2]

สิทธารถะแห่งกุนทครามะ
สิทธารถะมีรับสั่งให้โหรตีความสุบินนิมิตของตฤศลา
คู่สมรสตฤศลา
บุตรพระมหาวีระ
นันทิวรรธนะ
สุทรรศนะ

ผู้ที่นับถือศาสนาเชนให้การเคารพบูชาพระองค์ในฐานะพระบิดาของพระตีรถังกร[3]

เชิงอรรถ

แก้
อ้างอิง
  1. Sunavala 1934, p. 52.
  2. "Mahavira, Jaina teacher". Encyclopædia Britannica. สืบค้นเมื่อ 1 September 2015.
  3. Shah 1987, p. 47.
บรรณานุกรม