สารานุกรมดาวเคราะห์นอกระบบ

สารานุกรมดาวเคราะห์นอกระบบ (อังกฤษ: The Extrasolar Planets Encyclopaedia) เป็นเว็บไซต์ทางดาราศาสตร์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบ

สารานุกรมดาวเคราะห์นอกระบบ
ประเภทดาราศาสตร์
เจ้าของหอดูดาวปารีส
สร้างโดยฌ็อง ชไนเดอร์
ยูอาร์แอลexoplanet.eu
เปิดตัวกุมภาพันธ์ 1995

ภาพรวม แก้

เนื้อหาหลักของสารานุกรมดาวเคราะห์นอกระบบคือสรุปรวมรวมข้อมูลพื้นฐาน เช่น มวล รัศมี กึ่งแกนเอกวงโคจร คาบการโคจร ความเอียงของวงโคจร อุณหภูมิพื้นผิว องค์ประกอบของชั้นบรรยากาศ ปีที่ค้นพบ และวันที่ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ นอกจากแค็ตตาล็อกที่มีดาวเคราะห์ทั้งหมดแล้ว ยังมีแค็ตตาล็อกที่จัดแบ่งโดยวิธีการสังเกต และแค็ตตาล็อกของดาวเคราะห์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันหรือถูกถอนออกไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีหน้าแต่ละหน้าสำหรับดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลโดยละเอียดและเอกสารอ้างอิงข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ยังมีรวบรวมลิงก์ไปยังวรรณกรรมเกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบ หน้าเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราวตามเอกสารและการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

เว็บไซต์นี้เปิดในเดือนกุมภาพันธ์ 1995 โดยฌ็อง ชไนเดอร์ แห่งหอดูดาวปารีส นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ยังรองรับ ภาษาฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส เยอรมัน โปแลนด์ อิตาลี เปอร์เซีย อาหรับ รัสเซีย และ ญี่ปุ่น

สารานุกรมดาวเคราะห์นอกระบบมักได้รับการนำเสนอในเอกสาร[1] และสื่อ[2] ฐานข้อมูลดาราศาสตร์ SIMBAD ก็มีการลิงก์มายังสารานุกรมดาวเคราะห์นอกระบบด้วย

อ้างอิง แก้

  1. Patzold, M. & Rauer, H. (2002), Ida,S & Lin, D. N. C. (2004), Schnupp, C et al. (2010) など
  2. "特集:第2の地球を探せ". ナショナルジオグラフィック. สืบค้นเมื่อ 2010-07-06.