มหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 10 ประจำปี ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) จัดขึ้นที่ ลอสแอนเจลิส มีเวลาในการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถึง 9 ปี ได้ทำการก่อสร้าง Coliseum ขนาด 100,000 ที่นั่ง ซึ่งในปี ค.ศ. 1984 ได้ใช้ที่แห่งนี้เป็นที่จัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง ปีนี้เป็นปีที่ริเริ่มสิ่งๆใหม่หลายอย่าง อาทิ มีการจัดค่าเดินทางแก่นักกีฬาต่างประเทศที่มาร่วมการแข่งขัน การสร้างหมู่บ้านโอลิมปิก (Olympic Village) เพื่อให้นักกีฬาได้พักอยู่รวมกัน

กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ ๑๐
Games of the IX Olympiad
เมืองเจ้าภาพสหรัฐ ลอสแอนเจลิส สหรัฐ
ประเทศเข้าร่วม37
นักกีฬาเข้าร่วม1,408 (1,281 ชาย 127 หญิง)
กีฬา14 ชนิด
พิธีเปิด11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475
พิธีปิด27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475
ประธานพิธีชาลส์ เคอร์ทิส
(รองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ)
สนามกีฬาหลักโคลิเซียมอนุสรณ์แห่งลอสแอนเจลิส

ชนิดกีฬาที่แข่งขัน แก้ไข

ในกีฬาโอลิมปิกคราวนี้ กำหนดการแข่งขันใน 14 ชนิดกีฬา 20 สาขา รวมทั้งหมด 117 ประเภทรุ่น:

กีฬาสาธิต แก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน แก้ไข

ตารางสรุปเหรียญรางวัล 10 อันดับแรก
 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   สหรัฐ (เจ้าภาพ) 41 32 30 103
2   อิตาลี 12 12 12 36
3   ฝรั่งเศส 10 5 4 19
4   สวีเดน 9 5 9 23
5   ญี่ปุ่น 7 7 4 18
6   ฮังการี 6 4 5 15
7   ฟินแลนด์ 5 8 12 25
8   สหราชอาณาจักร 4 7 5 16
9   เยอรมนี 3 12 5 20
10   ออสเตรเลีย 3 1 1 5

ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน แก้ไข

 
แผนที่แสดงประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติที่เข้าแข่งขัน

อ้างอิง แก้ไข