สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี

โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ในจังหวัดมุกดาหาร

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี หรือ วัดสองคอน เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ณ บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี
Our Lady of the Martyrs of Thailand Shrine
Martyrs of Thailand Shrine 1.jpg
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทนิกายโรมันคาทอลิก
เมืองบ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ประเทศประเทศไทย
เริ่มสร้างพ.ศ. 2538

ประวัติแก้ไข

เดิมมีชื่อว่า วัดพระแม่ไถ่ทาส สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเทิดพระเกียรติบุญราศีมรณสักขีทั้ง 7 ที่อุทิศชีวิตในป่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อพิสูจน์ศรัทธาที่มีต่อพระเจ้า เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2[1] ซึ่งต่อมา พ.ศ. 2532 พระสันตะปาปาก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งเจ็ดคนเป็นบุญราศีมรณสักขี โดยในทุก ๆ ปี วัดสองคอนจะมีพิธีเฉลิมฉลองรำลึกการสถาปนาแต่งตั้งบุญราศี ณ กรุงโรมวันที่ 22 ตุลาคม และพิธีรำลึกบุญราศีสองคอน 16 ธันวาคม โบสถ์เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2538

สถาปัตยกรรมแก้ไข

โบสถ์คริสต์สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[2] เคยได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2539 ออกแบบโดยอัชชพล ดุสิตนานนท์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโถงสี่เหลี่ยมชั้นเดียว อาคาร กว้าง 21 เมตร ยาว 33.60 เมตร พื้นที่ส่วนไว้พระธาตุ กว้าง 21.00 เมตร ยาว 8.40 เมตร โครงหลังคามุงด้วยโลหะ กว้าง 50.40 เมตร ยาว 50.40 เมตร[3]

ผนังของวัดและส่วนไว้พระธาตุเป็นกระจกใส บริเวณด้านหน้าเป็นส่วนประกอบพิธี ส่วนด้านหลังเป็นที่เก็บอัฐิของบุญราศีทั้ง 7 ภายในมีโลงแก้วบรรจุหุ่นขี้ผึ้งของบุญราศีทั้ง 7 มีไม้กางเขน 7 แห่งด้านหน้าแทนบุญราศีทั้ง 7 วัสดุที่ใช้มีทั้งกระจกเรียบและหินทรายหยาบ ต้นไม้ด้านในกำแพงจะมีการจัดแต่ง วางเป็นระเบียบ แต่ต้นไม้ภายนอกกำแพงจะไม่มีการจัดเรียง มีการใช้แสงเงาและรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่าย รอบโบสถ์เป็นกำแพงโอบล้อม เป็นครึ่งวงกลม มีผนังโค้งประดับภาพนูนต่ำ เล่าเรื่องราวประวัติบุญราศีแห่งวัดสองคอน ด้านหลังติดต่อกับแม่น้ำโขง ภายในบริเวณวัดยังมีบ้านไม้ทรงไทย คล้ายยุ้งข้าว เป็นบ้านพักของซิสเตอร์ที่เสียชีวิตจากครั้งนั้น[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "วัดสองคอน (สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี)". องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน).
  2. 2.0 2.1 "โบสถ์คริสต์คาทอลิกที่สวยและใหญ่ที่สุดในอุษาคเนย์". ผู้จัดการออนไลน์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-07-20. สืบค้นเมื่อ 2021-07-20.
  3. "สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน".