สะพานคานรูปกล่อง

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สะพานคานรูปกล่อง (อังกฤษ: box girder bridge) เป็นสะพานที่มีรูปแบบโครงสร้างสะพานที่มีคานเป็นรูปกล่อง

สมุดภาพแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข