สวาสดิ์ ไชยคุณา

ศาสตราจารย์สวาสดิ์ ไชยคุณา อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาคนแรก (พ.ศ. 2518)[1] เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และพัฒนากิจการของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับ นับถือของคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง

ศ.สวาสดิ์ ไชยคุณา จบการศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2489[2] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ รุ่น 1) เมื่อปี พ.ศ. 2491[3] และผ่านการอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 20[4]

การทำงานแก้ไข

สวาสดิ์ ไชยคุณา เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ที่ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ จนได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างปี พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2515 และเป็นอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2527 นับเป็นอธิการบดีคนแรกของวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข