สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ (19 เมษายน พ.ศ. 2359 - พ.ศ. 2391) เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน 5 แรม 7 ค่ำ ปีชวด อัฐศก จ.ศ. 1178 ตรงกับวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2359 ทรงกำกับกรมพระคชบาลในรัชกาลที่ 3 เป็นต้นราชสกุลอาภรณ์กุล

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2
เจ้าฟ้าชั้นเอก
ประสูติ19 เมษายน พ.ศ. 2359
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2391
ราชสกุลอาภรณ์กุล
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี

ภายหลังปลายรัชกาลที่ 3 เกิดเรื่องกรมหลวงรักษ์รณเรศ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ จึงทรงพัวพันด้วยและทรงถูกจองจำและสิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคอหิวาตกโรค เมื่อปีวอก จุลศักราช 1210 ตรงกับปี พ.ศ. 2391 สิริพระชันษา 32 ปี

พระโอรส-พระธิดา แก้

 • หม่อมเจ้าชายใหญ่ อาภรณ์กุล
 • หม่อมเจ้าชายวงศ์ อาภรณ์กุล (ประสูติ พ.ศ. 2384)
 • หม่อมเจ้าชายเป๋า อาภรณ์กุล (พ.ศ. 2385 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2421)
 • หม่อมเจ้าชายเนตร อาภรณ์กุล (7 สิงหาคม พ.ศ. 2388 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2456)
 • หม่อมเจ้าชายเผือก อาภรณ์กุล (พ.ศ. 2388 – 6 เมษายน พ.ศ. 2449)
 • หม่อมเจ้าชายข้อ อาภรณ์กุล
 • หม่อมเจ้าชายหนูเล็ก อาภรณ์กุล
 • หม่อมเจ้าหญิงแหวว อาภรณ์กุล
 • หม่อมเจ้าหญิงหนู อาภรณ์กุล

พระเกียรติยศ แก้

ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

พระอิสริยยศ แก้

 • สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ (19 เมษายน พ.ศ. 2359 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)[1]
 • สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - พ.ศ. 2391)

ภายหลังสิ้นพระชนม์

 • สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum
 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-22. สืบค้นเมื่อ 2021-04-22.