เจ้าจอมมารดาทองสุก ในรัชกาลที่ 1

เจ้าจอมมารดาเจ้านางทองสุก เป็นเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เจ้าจอมมารดาทองสุก
เกิดไม่ปรากฏ
นครเวียงจันทน์
ประเทศลาว
ถึงแก่กรรมพ.ศ. 2346
สามีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
บุตร-ธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
บิดาพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 4
มารดาพระนางคำมูล

ประวัติ

แก้

เจ้าจอมมารดาเจ้านางทองสุก มีนามเดิมว่า เจ้าหญิงคำสุกแห่งเวียงจันทน์ มีนามฉายาว่า เจ้านางเขียวค้อม ประสูติที่นครเวียงจันทน์ ถือกำเนิดในราชวงศ์เวียงจันทน์ เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าอินทวงกับพระนางคำมูล[1] พระเจ้าอินทวงเป็นเจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์ในสมัยตกเป็นประเทศราชของสยาม และเป็นพระราชนัดดา (หลานปู่และหลานอา) ในพระเจ้าสิริบุญสารและเจ้าอนุวงศ์ พระมหากษัตริย์แห่งนครเวียงจันทน์ พระองค์ได้เสด็จตามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มาจากนครเวียงจันทน์ พร้อมกับพระราชบิดาและพระบรมวงศานุวงศ์คือ เจ้านันทเสน เจ้าพรหมวงศ์ เจ้าอนุวงศ์ เจ้านางแก้วยอดฟ้า พร้อมด้วยขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไปรบชนะเมืองเวียงจันทน์ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตั้งแต่เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เหตุการณ์ครั้งนั้นสยามได้อัญเชิญพระแก้วมรกตพร้อมทรัพย์สินมีค่าอื่น ๆ มาสู่ราชสำนักกรุงธนบุรีด้วย

เจ้าจอมมารดาเจ้านางทองสุก ถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2346 หลังจากที่พระองค์เจ้าจันทบุรี มีพระชนมายุได้ 5 ปี

พระราชบุตร

แก้

เจ้าจอมมารดาเจ้านางทองสุกมีพระราชธิดา 1 พระองค์คือ

พระราชตระกูล

แก้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2
 
 
 
 
 
 
 
8. เจ้าองค์ลอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. พระอัครมเหสี
 
 
 
 
 
 
 
4. พระเจ้าสิริบุญสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. พระอัครมเหสี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พระเจ้าอินทวงศ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. พระอัครมเหสี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เจ้าจอมมารดาทองสุก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พระนางคำมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง

แก้
  1. สุเจน กรรพฤทธิ์. ตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว. กรุงเทพฯ:สารคดี, หน้า 170