สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3

สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 แห่งเอสวาตินี (อังกฤษ: King Mswati III of eSwatini; พระราชสมภพ 19 เมษายน ค.ศ. 1968)[1]เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศเอสวาตินี ซึ่งทรงเปลี่ยนชื่อประเทศจากราชอาณาจักรสวาซิแลนด์มาเป็น ราชอาณาจักรเอสวาตินี การประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศของกษัตริย์สวาซิแลนด์ เกิดขึ้นเมื่อวัน 18 เมษายน ค.ศ. 2018 ภายในงานเฉลิมฉลอง 50 ปีการประกาศเอกราชของประเทศ และยังเป็นงานฉลองพระชนมายุครบ 50 พรรษาของพระองค์ด้วย ทรงเรียกชื่อประเทศของพระองค์ว่า "เอสวาตินี" อีกทั้งยังใช้คำนี้ในระหว่างมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อ ค.ศ. 2017 และการประชุมใหญ่สหภาพแอฟริกา เมื่อปี 2014 พระองค์เป็นผู้นำแห่งราชวงศ์ดลามีนี พระองค์เป็นหนึ่งในกษัตริย์ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์พระองค์สุดท้ายในโลกนี้ โดยพระองค์มีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี, สมาชิกของคณะรัฐมนตรี และตุลาการ[2]

อึมสวาตีที่ 3
King Mswati III with Obamas cropped.jpg
พระมหากษัตริย์แห่งเอสวาตินี
ครองราชย์25 เมษายน ค.ศ. 1986 - ปัจจุบัน (36 ปี 286 วัน)
ก่อนหน้าซอบูซาที่ 2
คู่อภิเษกสมเด็จพระราชินีอินคอซิกาติ ลามัตเซบูลา
ชายา14 พระองค์
พระราชบุตร24 พระองค์
พระนามเต็ม
อึมสวาตี ดลามีนี
ราชวงศ์ราชวงศ์ดลามีนี
พระบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีซอบูซาที่ 2 แห่งเอสวาตินี
พระมารดาสมเด็จพระราชินีอึนตอมบี พระราชชนนี
พระราชสมภพ (1968-04-19) 19 เมษายน ค.ศ. 1968 (54 ปี)
ศาสนาศาสนาคริสต์

อ้างอิงแก้ไข

  1. Some sources indicate he was born in 1970
  2. Bearak, Barry. "In Destitute Swaziland, Leader Lives Royally," New York Times. September 6, 2008.

บรรณานุกรมแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข