สมชัย จึงประเสริฐ

ระวังสับสนกับ สมชัย ศรีสุทธิยากร

นายสมชัย จึงประเสริฐ เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 อดีตกรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบงานด้านสืบสวนสอบสวน

สมชัย จึงประเสริฐ
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
20 กันยายน พ.ศ. 2549 – 19 กันยายน พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 (75 ปี)

อดีตดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา จบนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบเนติบัณฑิตไทย เคยเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 3 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เคยพิจารณาคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาหลายคดี

หลังการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2550 มีข่าวว่านายสมชัยมีความเห็นในการพิจารณาใบแดง ใบเหลือง แย้งกับ กกต.อีก 4 คน จึงทำให้มีปัญหาในการทำงาน ซึ่งกล่าวกันว่า นายสมชัยจะลาออก แต่ได้รับการยืนยันว่า จะขอทำหน้าที่ต่อไป โดยยึดหลักกฎหมายและความถูกต้อง แม้ว่าตนจะเป็นเสียงข้างน้อยก็ตาม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๓๘๘, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๑, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข หน้า ๑๑, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒