สภาเซมสกี (รัสเซีย: зе́мский собо́р, [ˈzʲemskʲɪj sɐˈbor] แปลว่า สภาปรึกษาราชการแผ่นดิน) เป็นสภาฐานันดรของรัสเซีย ในยุคศักดิ์นา ในช่วงศตวรรษที่ 16-17

สภาเซมสกี ภาพวาดโดยโดย เซอร์เกย์ อิวานอฟ

สภาเซมสกีอาจจะถูกเรียกประชุมโดย ซาร์ หรือ อัครบิดร หรือ สภาโบยาห์ สภาเซมสกีประกอบด้วยสามฐานันดร, เปรียบได้กับ สภาฐานันดรฝรั่งเศส หรือสภาสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน แต่สัดส่วนของทั้งสามฐานันดรกลับโดยสิ้นเชิง ฐานันดรทั้งสามประกอบด้วย:

  1. ชนชั้นสูงและเจ้าของที่ดิน รวมทั้ง สภาโบยาห์ หรือมักเรียกว่า"ผู้นำทางโลก" (Lord Temporal)
  2. สมัชชาศักดิ์สิทธ์ (Holy Sobor) ประกอบไปด้วยบาทหลวงออทอดอกซ์ชั้นสูง มักเรียกว่า "ผู้นําทางธรรม" (Lords spiritual)
  3. ผู้แทนของพ่อค้าและชาวเมือง(ฐานนันดรที่สาม) หรือ"สามัญชน"

สภาเซมสกีถูกเรียกประชุมครั้งแรกโดย ซาร์อีวานที่ 4 แห่งรัสเซีย ในปี ค.ศ. 1549 ระหว่างรัชกาลของพระองค์ มีการเรียกประชุมสภาอยู่บ่อยครั้ง และสภามีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมาตราใหม่ และตัดสินข้อถกเถียง ถึงกระนั้นก็ดี แม้ว่าสภาเซมสกีจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการประกาศใช้กฎหมายที่พระองค์ทรงวินิจฉัยแล้วก็ตาม ในบางครั้งก็มีการเสนอกฎหมายใหม่โดยชนชั้นสูงชั้นผู้น้อยและชาวเมืองด้วยเช่นกัน. ยกตัวอย่างเช่น ในการประชุมสภาประจําปี ค.ศ 1566 สมาชิกสภาได้ยื่นคําร้องต่อซาร์อีวานให้ยกเลิกตํารวจลับ "โอเพรซนิค" (Oprichnina) ซึ่งทําให้พระเจ้าซาร์ทรงพิโรธอย่างมาก

เมื่อ ราชวงศ์รูลิก ไร้รัชทายาทในปี ค.ศ. 1598 สภาเซมสกีได้เลือก โบริส โกดูนอฟเป็นพระเจ้าซาร์พระองค์ใหม่. ในการประชุมสภาครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1613 ภายหลัง "ช่วงเวลาแห่งความวุ่นวาย" (Time of Troubles)สภาได้มีมติเลือก "มิคาอิล เฟโอดอร์วิช โรมานอฟ" เป็นพระเจ้าซาร์พระองค์ใหม่ ในพระนาม ซาร์มีไฮล์ที่ 1 แห่งรัสเซีย ภายหลังจากตระกูลโกดูนอฟ ถูกฆ่าล้างโครตโดย "ดีมิทรีตัวปลอม" (False Dmitry I) ผู้อ้างตัวเป็น ซาเรวิชดีมิทรีแห่งอูกลิซ์ (Dmitry of Uglich) โอรสองค์สุดท้องของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4

ในช่วงต้นของราชวงศ์โรมานอฟ สภาเซมสกี ถูกเรียกประชุมบ่อยครั้ง เพื่อช่วยพระเจ้าซาร์องค์ใหม่ในการปกครองแผ่นดิน.

แต่เมื่ออํานาจของราชวงศ์โรมานอฟมั่นคงแล้ว สภาเซมสกี กลับสูญเสียอํานาจไปเกือบหมดสิ้น การประชุมใหญ่ครั้งสุดท้าย ถูกจัดขึ้นในปี ค.ศ. 1654 เพื่อลงนามใน "สนธิสัญญาเปเรสสลาฟ" (Treaty of Pereslav) หลังจากนั้นก็ไม่มีการเรียกประชุมสภาอีกเป็นเวลากว่าสามสิบปี การประชุมสภาครั้งสุดท้ายถูกจัดโดย เจ้าชายวาซิสลี วาซิลีเยวิส โกลิตซิน ในปี ค.ศ. 1682 เพือยกเลิกระบบ "มานิสชิสเตโว" (Mestnichestvo) และในปี ค.ศ. 1684 เพือร่วมลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพนิรันดร์กับโปแลนด์.

สภาเซมสกีแห่งแคว้นอาร์มูร์ ค.ศ. 1922แก้ไข

สี่ปีหลังจากการสวรรคตของจักรพรรดิรัสเซียพระองค์สุดท้าย ในวันที่ 23, กรกฎาคม ค.ศ. 1922,  นายพลมิคาอิล ดีทริซ แห่งกองทัพขาวในฟากตะวันออกไกล จัดประชุม สภาเซมสกีแห่งแคว้นอาร์มูร์ (Приамурский Земский Собор)ใน วลาดิวอสต็อก  โดยเรียกร้องชาวรัสเซียต่อต้านระบอบใหม่และประกาศให้ แกรนด์ดยุคนิโคไล นิโคเลวิช โรมานอฟ เป็นจักรพรรดิพระองค์ใหม่ และยังประกาศให้ อัครบิดรตริค่อน (ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภานี้ เช่นเดียวกับท่านแกรด์ดยุค) เป็นประธานกิตติมศักดิ์ของสภานี้ อย่างไรก็ตาม สองเดือนต่อมาแคว้นอาร์มูร์ก็เสียแก่พวกบอลเซวิก.

หนังสืออ่านเพิ่มเติมแก้ไข

  • S.L. Avaliani, "Литературная история земских соборов" [Literary History of the Zemsky Sabors]. Odessa: 1916.
  • John Keep, "The Decline of the Zemsky Sobor," in Power and the People: Essays on Russian History. Boulder, CO: East European Monographs, 1995; pp. 51-72.