สถิตยศาสตร์ของไหล

สถิตยศาสตร์ของไหล[1] หรือ ไฮโดรสแตติกส์ (อังกฤษ: Fluid statics หรือ Hydrostatics) คือวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งเกี่ยวกับของไหลซึ่งอยู่นิ่งกับที่ เป็นสาขาวิชาย่อยของกลศาสตร์ของไหล การศึกษาจะรวมไปถึงเงื่อนไขที่ของไหลอยู่นิ่งกับที่หรืออยู่ในภาวะสมดุล การนำของไหลไปใช้งานเรียกว่า ไฮดรอลิค ส่วนสาขาวิชาที่ศึกษาของไหลในขณะเคลื่อนที่ เรียกว่า พลศาสตร์ของไหล

กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
สมการนาเวียร์-สโตกส์

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน สาขาพลังงาน ปรับปรุง ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕