สถาปัตยกรรมใน พ.ศ. 2555

สถาปัตยกรรมใน พ.ศ. 2555 เกี่ยวข้องกับบางเหตุการณ์สำคัญ

โตเกียวสกายทรี หอคอยที่สูงที่สุดในโลก

อาคารแก้ไข