สถาบันสหสวรรษเป็นสถาบันวิชาการ ดำเนินการโดย ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ มีหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมือง และการดำเนินนโยบายสาธารณะ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และความถูกต้องชอบธรรมในสังคมไทย โดยมีกิจกรรมที่ทำเป็นประจำคือการจัดการเสวนาในเรื่องต่าง ๆ ที่มีหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเมือง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมี ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

สถาบันสหสวรรษ ตั้งอยู่เลขที่ 5/196 หมู่บ้านกลางเมือง-มอนติคาร์โล ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-196-2088 โทรสาร 02-196-2089

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้