สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ไฟฉาย)

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ไฟฉาย)เป็นสถานีขนส่งที่ใช้รับส่งผู้โดยสารจากภาคใต้ ภาคตะวันตกและภาคกลาง เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2503 โดยสถานีขนส่งสายใต้แห่งนี้ ตั้งอยู่บน ถ.จรัญสนิทวงศ์ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ

ทิศเหนือของสามแยกไฟฉาย ตั้งอยู่บริเวณโรงพยาบาลศรีวิชัย เป็นสถานีรถปรับอากาศ

ทิศใต้ของสามแยกไฟฉาย ตั้งอยู่ตรงข้ามศูนย์การค้านครหลวง เป็นสถานีรถธรรมดา ปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยของสถานีรถธรรมดาแล้ว

เนื่องจากในสมัยก่อน ทำเลที่ตั้งของสถานีขนส่งแห่งนี้มีความเหมาะสม กล่าวคือ เมื่อลงจากรถโดยสารแล้ว สามารถต่อรถไปยังท่าน้ำพรานนก เพื่อขึ้นเรือข้ามฟากไปยังสนามหลวงได้ทันที ในเวลาต่อมา ชุมชนได้ขยายตัวมากขึ้น ทำให้สถานีขนส่งสายใต้(ไฟฉาย)จากที่เคยตั้งอยู่ชานเมือง เป็นสถานีขนส่งที่ตั้งอยู่ในเมือง เมื่อมีรถโดยสารขนาดใหญ่เข้ามาที่สถานีขนส่งเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรบน ถ.จรัญสนิทวงศ์ และถนนใกล้เคียงติดขัด ในปี พ.ศ. 2532 จึงได้ย้ายสถานีขนส่งสายใต้ ไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า)

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ไฟฉาย) ในปัจจุบัน แก้ไข

สถานีขนส่งสายใต้แห่งนี้ไม่หลงเหลือร่องรอยแล้ว โดยรถโดยสารจะย้ายออกไปที่ใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2532 แต่สถานีรถปรับอากาศยังคงอยู่ โดยเปลี่ยนจาก สถานีเดินรถปรับอากาศภาคใต้ เป็น สถานีเดินรถภาคใต้ ส่วนสถานีรถธรรมดา ซึ่งเป็นที่เช่าของเอกชน จึงไม่มีร่องรอยของสถานีหลงเหลือแล้ว และได้ทยอยย้ายออกไปยังสถานีขนส่งสายใต้แห่งใหม่จนหมดแล้ว


แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข