สตราโบ (อังกฤษ: Strabo[1], ภาษากรีก: Στράβων) (ราว 63/64 ก่อนคริสต์ศักราช – ราว ค.ศ. 24) เป็นนักประวัติศาสตร์, นักภูมิศาสตร์ และนักปรัชญาชาวกรีก

สตราโบ
สตราโบ ภาพพิมพ์จากคริสต์ศตวรรษที่ 16
สตราโบ
ภาพพิมพ์จากคริสต์ศตวรรษที่ 16
เกิด63 ก่อนคริสต์ศักราช
เสียชีวิตค.ศ. 24
อาชีพนักประวัติศาสตร์
สัญชาติกรีก
ผลงานที่สำคัญ“หนังสือภูมิศาสตร์สตราโบ”

ชีวิต แก้

สตราโบถือกำเนิดมาในครอบครัวผู้มีฐานะดีจากอาเมเซียในปอนตัส (ปัจจุบันคืออมัสยาในตุรกี)[2] ที่เพิ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน[3] แม่ของสตราโบเป็นชาวจอร์เจีย สตราโบได้รับการศึกษาจากนักภูมิศาสตร์และนักปรัชญาหลายคน โดยเริ่มในนิสา และต่อมาในกรุงโรม สตราโบเป็นเป็นนักปรัชญาลัทธิสโตอิกและเป็นผู้สนับสนุนลัทธิจักรวรรดินิยมของโรมัน ต่อมาก็ได้เดินทางอย่างกว้างขวางไปยังหลายดินแดนที่รวมทั้งอียิปต์ และราชอาณาจักรคูช ไม่ปรากฏหลักฐานว่า “หนังสือภูมิศาสตร์สตราโบ” เขียนขึ้นเมื่อใด แต่ความเห็นภายในเนื้อหาของหนังสือบ่งว่าเขียนเสร็จในรัชสมัยของจักรพรรดิไทบีเรียส บ้างก็กล่าวว่าร่างฉบับแรกเขียนราว ค.ศ. 7 แต่บ้างก็ว่าราว ค.ศ. 18 เวลาสุดท้ายที่กล่าวถึงเป็นการตายของจูบาที่สองในปี ค.ศ. 23 กษัตริย์แห่งมอรูเชียผู้ที่ถูกกล่าวว่า “เพิ่งสิ้นพระชนม์”[4] ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า “เพิ่ง” หมายความว่าภายในปีหนึ่ง สตราโบหยุดเขียนในปีนั้นหรือปีต่อมา (ค.ศ. 24) เมื่อเสียชีวิต

หนังสือ “ประวัติศาสตร์” สูญหายไปเกือบหมด แม้ว่าสตราโบจะกล่าวถึงหนังสือเล่มนี้และนักเขียนยุคคลาสสิกกล่าวว่าเป็นหนังสือที่มีจริง แต่เอกสารที่ยังเหลืออยู่เป็นเพียงชิ้นส่วนพาไพรัสที่มีเหลืออยู่ไม่มากนัก ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่มหาวิทยาลัยมิลาน (renumbered [Papyrus] 46).

“หนังสือภูมิศาสตร์สตราโบ” แก้

สตราโบมีชื่อเสียงจากการเขียน “หนังสือภูมิศาสตร์สตราโบ” (Geographica) จำนวน 17 เล่มที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชนกลุ่มต่างๆ และที่ตั้งในบริเวณต่างๆ ในโลกเท่าที่รู้จักกันในสมัยนั้น[4]

หนังสือเล่มนี้มีความสำคัญเพราะเป็นแหล่งข้อมูลจากสมัยโบราณโดยเฉพาะในการใช้อ้างอิงควบกับข้อมูลจากแหล่งอื่น

อ้างอิง แก้

  1. Strabo ("squinty") was a term employed by the Romans for anyone whose eyes were distorted or deformed. The father of Pompey was called "Pompeius Strabo." A native of Sicily so clear-sighted that he could see things at great distance as if they were nearby was also called "Strabo."
  2. Geography Book XII Chapter 3 Section 15, "Amaseia, my fatherland."
  3. Pontus fell to the Roman general Pompey in 63 BC and after the murder or suicide of Mithridates VI of Pontus was broken up into smaller provinces in 64 BC. Strabo in Book 12 Chapter 3 Section 41 states that the Romans took possession of Bithynia "a little before my time", setting the date of his birth to after 63 BC.
  4. 4.0 4.1 Strabonis Geographica, Book 17, Chapter 7.

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้