สตรอนเชียมซัลไฟด์

สตรอนเชียมซัลไฟด์ (อังกฤษ: Strontium sulfide) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ด้วยสูตร SrS เป็นของแข็งสีขาว สารประกอบที่เป็นสื่อกลางในการเปลี่ยนแปลงของสตรอนเชียมซัลเฟต แร่หลักสตรอนเชียมที่เรียกว่าเซเลสไทท์ เพื่อเป็นสารประกอบที่มีประโยชน์มากอื่น ๆ[2]

สตรอนเชียมซัลไฟด์[1]
NaCl polyhedra.png
ชื่ออื่น Strontium monosulfide
C.I. 77847
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [1314-96-1][CAS]
PubChem 14820
SMILES
InChI
คุณสมบัติ
สูตรเคมี SrS
มวลต่อหนึ่งโมล 119.68 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ Grey powder
กลิ่น hydrogen sulfide
ความหนาแน่น 3.70 g/cm3
จุดหลอมเหลว

2002 °C, 2275 K, 3636 °F

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ slightly soluble
ความสามารถละลายได้ ใน acids decomposes
ดัชนีหักเหแสง (nD) 2.107
โครงสร้าง
โครงสร้างผลึก Halite (cubic), cF8
Space group Fm3m, No. 225
Coordination
geometry
Octahedral (Sr2+); octahedral (S2–)
ความอันตราย
MSDS External MSDS
EU Index Not listed
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

อ้างอิงแก้ไข

  1. Strontium sulfide, cameochemicals.noaa.gov
  2. J. Paul MacMillan, Jai Won Park, Rolf Gerstenberg, Heinz Wagner, Karl Köhler, Peter Wallbrecht “Strontium and Strontium Compounds” in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2002, Wiley-VCH, Weinheim. doi:10.1002/14356007.a25_321.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข