ศิริมาบังอร เหรียญสุวรรณ

คุณหญิงศิริมาบังอร เหรียญสุวรรณ (เดิม: หม่อมเจ้าศิริมาบังอร อาภากร; 6 มิถุนายน พ.ศ. 2447 — 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กับหม่อมแฉล้ม อาภากร ณ อยุธยา มีพระพี่น้องร่วมพระบิดา 9 องค์

คุณหญิง
ศิริมาบังอร เหรียญสุวรรณ
ศิริมาบังอร เหรียญสุวรรณ.jpg
เกิดหม่อมเจ้าศิริมาบังอร
6 มิถุนายน พ.ศ. 2447
เสียชีวิต7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 (70 ปี)
คู่สมรสสถาพร เหรียญสุวรรณ
บิดามารดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
หม่อมแฉล้ม อาภากร ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าศิริมาบังอรทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์เพื่อสมรสกับสถาพร เหรียญสุวรรณ[1] บุตรนายเส็ง เหรียญสุวรรณ กับนางสำริด เหรียญสุวรรณ (สกุลเดิม โกเมน ณ อยุธยา)

คุณหญิงศิริมาบังอร เหรียญสุวรรณ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 สิริชันษา 70 ปี มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ณ วัดธาตุทอง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์, เล่ม 56, ตอน 0ง, 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482, หน้า 3463