วุฒิสภาแคนาดา

วุฒิสภาแคนาดา (อังกฤษ: Senate of Canada; ฝรั่งเศส: Sénat du Canada) คือสภาสูงในรัฐสภาแคนาดา โดยมีแบบแผนมาจากสภาขุนนางในสหราชอาณาจักร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 105 คนมาจากการแต่งตั้งโดยผู้สำเร็จราชการตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี[1] การจัดสรรที่นั่งแบ่งตามภูมิภาค ได้แก่ ภูมิภาคทั้งสี่ คือ ออนแทรีโอ ควิเบก ภูมิภาคริมทะเล และแคนาดาตะวันตก โดยแต่ละภูมิภาคมีวุฒิสภาภาคละ 24 คน โดยอีกเก้าที่นั่งจัดสรรให้แก่เมืองส่วนที่เหลือ ได้แก่ นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์จำนวน 6 คน และดินแดนในแคนาดาเหนืออีกสามแห่ง แห่งละ 1 คน สมาชิกวุฒิสภามีวาระตลอดชีพโดยดำรงตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการที่ 75 ปีบริบูรณ์

วุฒิสภาแคนาดา

Senate of Canada
Sénat du Canada
ชุดที่ 44
ประเภท
ประเภท
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาแคนาดา
ผู้บริหาร
จอร์จ ฟิวรีย์, ไม่สังกัดพรรค
ตั้งแต่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2015
ปีแยแร็ต แร็งแก็ต
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
มาร์ก โกลด์
ตั้งแต่ 24 มกราคม ค.ศ. 2020
ดอน เพล็ตต์, อนุรักษนิยม
ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019
โครงสร้าง
สมาชิก105 คน
โครงสร้างในปัจจุบันของวุฒิสภา
กลุ่มการเมืองใน
วุฒิสภา
การเลือกตั้ง
แต่งตั้งโดยผู้สำเร็จราชการตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี
ที่ประชุม
The Senate of Canada sits in the Senate of Canada Building in Ottawa
สำนักงานวุฒิสภาแคนาดา
ออตตาวา ออนแทรีโอ
 แคนาดา
เว็บไซต์
sencanada.ca
ข้อบังคับ
Rules of the Senate (อังกฤษ, ฝรั่งเศส)

ในขณะที่วุฒิสภานั้นคือสภาสูง ส่วนสภาสามัญชนคือสภาล่าง แต่ไม่ได้หมายความว่าวุฒิสภาจะมีบทบาทอำนาจสูงกว่าแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าตามพิธีการแล้วลำดับโปเจียมของสมาชิกวุฒิสภาจะมาก่อนสมาชิกสภาสามัญชน แต่ในทางปฏิบัติแล้วสภาสามัญชนมีบทบาทหลักที่สำคัญกว่า นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสภาสามัญชนเพียงแห่งเดียว และจะสามารถดำรงอยู่ในอำนาจได้เมื่อได้รับความไว้วางใจจางสภาสามัญชน รัฐสภาประกอบด้วยทั้งสองสภาและพระมหากษัตริย์ (ซึ่งมีผู้สำเร็จราชการเป็นอุปราชผู้แทนพระองค์โดยตำแหน่ง)

ในการนิติบัญญัตินั้น จะต้องได้รับเสียงลงมติเห็นชอบโดยทั้งสองสภาเพื่อสามารถจะผ่านร่างกฎหมายได้ และดังนั้นวุฒิสภาสามารถตีตกร่างกฎหมายที่ผ่านโดยสภาสามัญชนได้ ระหว่าง ค.ศ. 1867 ถึง ค.ศ. 1987 วุฒิสภาตีตกร่างกฎหมายน้อยกว่าสองฉบับต่อปี แต่ได้เพิ่มจำนวนสูงขึ้นในปีหลัง[2] ถึงแม้ว่าการนิติบัญญัติสามารถเสนอร่างได้โดยจากทั้งสองสภา แต่ร่างกฎหมายส่วนมากล้วนมาจากสภาสามัญชน โดยมีวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นดั่งสภาที่ "พิจารณารอบสองในแบบที่สร่างเมาแล้ว" (ตามคำเรียกของจอห์น เอ. แม็กโดนัลด์ นายกรัฐมนตรีคนแรกของแคนาดา)[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Guida, Franco (2006). Canadian almanac & directory (159th ed.). pp. 3–42. ISBN 1-895021-90-1.
  2. url="https://sencanada.ca/en/about/"|name=senfocus/>|title=About the Senate|date=October 2018}}
  3. "FAQs about the Senate of Canada". Government of Canada. 2015. สืบค้นเมื่อ December 7, 2015.