วิลเลียม แกรแฮม ซัมเนอร์

วิลเลี่ยม แกรแฮม ซัมเนอร์ (William Graham Sumner -พ.ศ. 2383 - พ.ศ. 2453) ชาวอเมริกันนักการศึกษาและศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังประจำมหาวิทยาลัยเยล เป็นพหูสูตผู้มีความรู้กว้างขวางและผู้แต่งหนังสือและตำราว่าด้วยประวัติศาสตร์อเมริกัน ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ทฤษฎีการเมือง สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามากมายหลายเล่ม ผู้เรียกร้องสนับสนุนการค้าเสรีในสังคมอุตสาหกรรม ที่พวกสังคมนิยมเรียกว่า “ทุนนิยม

วิลเลี่ยม แกรแฮม ซัมเนอร์

บทความที่เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายของซัมเนอร์คือเรื่อง "การปล่อยให้ทำโดยเสรี: การสนับสนุนการค้าเสรี การต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยมและมาตรฐานทองคำ" (laissez-faire: advocacy of free markets, anti-imperialism, and the gold standard.)

ซัมเนอร์จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยล และต่อมาได้เป็นศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาที่ที่มหาวิทยาลัยนี้ ในฐานะเป็นนักสังคมวิทยา ผลงานของซัมเนอร์จึงเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดเรื่อง การแพร่กระจาย วิถีชาวบ้าน การหลงชาติพันธุ์ (Ethnocentrism)[1] การศึกษาด้านวิถีชาวบ้านทำให้ซัมเนอร์สรุปว่า การ “ปฏิรูป” เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ นอกจากนี้เขายังเป็นผู้สนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรี (laissez-faire)[2] อย่างสุดขั้ว

วิลเลี่ยม แกรแฮม ซัมเนอร์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปกป้องระบบการค้าเสรี และวิพากษ์วิจารณ์ลิทธิคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงถึงกับมีการตั้ง สมาคมซัมเนอร์ ขึ้น


ผลงานของซัมเนอร์แก้ไข

 • Sumner, William Graham. On Liberty, Society, and Politics: The Essential Essays of William Graham Sumner, ed. Robert C. Bannister (Indianapolis: Liberty Fund, 1992). online
 • A History of American Currency: with chapters on the English bank restriction and Austrian paper money : to which is appended "The bullion report" (New York: H. Holt and Co., 1874)
 • Lectures on the History of Protection in the United States: delivered before the International Free-Trade Alliance (New York:G. P. Putnam's sons, 1877)
 • Andrew Jackson as a Public Man (Boston and New York : Houghton, Mifflin and company, 1882)
 • What Social Classes Owe to each other (New York: Harper and Bros. 1883)
 • Protectionism: the -ism which teaches that waste makes wealth (New York : H. Holt and Company, 1885)
 • Alexander Hamilton (New York: Dodd, Mead and Co., 1890)
 • The Financier & the finances of the American Revolution (2 vols. New York: Dodd, Mead, and Co., 1891)
 • Robert Morris (New York: Dodd, Mead, and Co. 1892)
 • A history of banking in all the leading nations: comprising the United States Great Britain Germany Austro-Hungary France Italy Belgium Spain Switzerland Portugal Roumania Russia Holland: the Scandinavian nations Canada China Japan Ed. the editor of the Journal of commerce and commercial bulletin (4 vols. New York : The Journal of commerce and commercial bulletin, 1896)
 • Folkways: a study of the sociological importance of usages,manners, customs, mores, and morals (Boston: Ginn and Co., 1906)
 • The science of society , with Albert G. Keller, (New Haven :Yale University Press, 1927 London: H. Milford, Oxford University Press, 1927).
 • Collected Essays in Political and Social Science (New York: Henry Holt and company, 1885)
 • War, and other essays, ed. with introduction, Albert Galloway Keller (New Haven: Yale University Press, 1911)
 • Earth-hunger and other essays , ed. Albert Galloway Keller (New Haven: Yale University press, 1913)
 • The Challenge of Facts: and Other Essays ed. Albert Galloway Keller (New Haven: Yale University Press, 1914)
 • The Forgotten Man, and Other Essays ed. Albert Galloway Keller (New Haven, Yale University Press, 1918)
 • Selected Essays of William Graham Sumner, edited Albert Galloway Keller ... and Maurice R. Davie (New Haven: Yale University press, 1934)
 • Sumner today: selected essays of William Graham Sumner, with comments American leaders, ed. Maurice R. Davie (New Haven: Yale University Press, 1940
 • The forgotten man's almanac rations of common sense from William Graham Sumner, ed. A. G. Keller (New Haven: Yale University Press, 1943)
 • Social Darwinism: Selected Essays of William Graham Sumner, ed. Stow Persons (Englewood Cliff, N.J.: Prentice-Hall, 1963).
 • The conquest of the United States by Spain, and other essays ed. Murray Polner (Chicago:Henry Regnery, 1965)
 • "The Conquest of the United States by Spain," Molinari Institute.


อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข