วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (อังกฤษ : Tinsuranonda Fisheries College ) เป็นวิทยาลัยด้านการประมง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
Tinsuranonda Fisheries College
เกษตรภาคใต้.png
ชื่อย่อวป.ตน. / TFC
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ที่ตั้งเลขที่ 57/7 หมู่ที่ 2 บ้านพะวง
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 90100
เว็บไซต์www.tfc.ac.th

ประวัติแก้ไข

 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ แรกเริ่มก่อตั้งโดยมีดำริของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) จัดตั้งสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพการประมงขึ้นโดยมีหน่วยงานร่วมพิจารณาดำเนินการ ได้แก่ กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2523 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “วิทยาลัยประมงสงขลา” ให้สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น) นับเป็นประมงแห่งแรกของประเทศไทย และในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2527 วิทยาลัยฯ ได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก เพื่อเปิดทำการเรียนการสอน และได้ใช้สถานที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ที่ตั้งอยู่ ณ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยประมงสงขลา” เป็น“วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอำนวยการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2528

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อจากเดิม “วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์” เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์” จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ[1]

จนกระทั่ง พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ ถูกควบรวมตามประกาศกฎกระทรวงเรื่อง "การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556" จึงมีผลทำให้วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รวมเป็นหน่วยงานหนึ่งของในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เพื่อทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เปิดสอนแก้ไข

ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ[2]แก้ไข

รับนักเรียนจบ ม.3 เรียนต่อ 3 ปี

 • สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูงแก้ไข

รับนักเรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. เรียนต่อ 2 ปี

 • สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง
 • สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)แก้ไข

 1. เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)[3]

รับนักศึกษาจบปวส. เกษตรศาสตร์ หรือ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. https://sites.google.com/site/khruthrrm/prawati-rongreiyn
 2. http://www.vec.go.th/Default.aspx?tabid=155
 3. http://ivec.vec.go.th/.pdf/ประกาศกฎกระทวง