วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: Sripatum University International College ; ตัวย่อ: SPUIC) เป็นวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติที่เป็นของวิทยาลัย หรือร่วมกับคณะวิชาอื่นๆอีกด้วย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo SIC SPU.png
ชื่ออังกฤษSripatum University International College (SPUIC)
ที่อยู่บางเขน
อาคาร11 ชั้น8
คณบดีจิณดา เตชะวณิช
วารสารวารสารวิทยาลัยนานาชาติ
สีประจําคณะไม่มีสีประจำวิทยาลัย
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/intl/en/

ความร่วมมือทางวิชาการแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข