วิจิตร สุคันธพันธุ์

นายวิจิตร สุคันธพันธุ์ (1 ธันวาคม พ.ศ. 2474 - ???) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 1 สมัย

วิจิตร สุคันธพันธุ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 ธันวาคม พ.ศ. 2474
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

วิจิตร สุคันธพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2474 [1] สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต

งานการเมืองแก้ไข

วิจิตรมีอาชีพเป็นทนายความ ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งในครั้งแรก และครั้งเดียว [2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วิจิตร สุคันธพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข

  1. การวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๑๘. ชัยอนันต์ สมุทวณิช และ เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์. 2520
  2. ๖๗ ปี สมาชิกรัฐสภาไทย. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2542