วิกิพีเดีย:เสนอบทความคุณภาพ/สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ถูกเสนอเมื่อ 28 เมษายน พ.ศ. 2555 และจะได้รับการพิจารณาภายในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก จะได้รับการพิจารณาครั้งสุดท้ายภายในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
เสนอชื่อโดย --ฉัตรา (พูดคุย) 14:05, 28 เมษายน 2555 (ICT)
สนับสนุน
 1. สนับสนุนครับ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ --Sry85 (พูดคุย) 00:05, 10 พฤษภาคม 2555 (ICT)
 2.   เห็นด้วย เนื้อหาสมบูรณ์ กระชับ อ่านเข้าใจ --Sasakubo1717 (พูดคุย) 00:08, 10 พฤษภาคม 2555 (ICT)
 3.   เห็นด้วย เนือหาสมบูรณ์ ครบถ้วน --Panyatham 08:56, 10 พฤษภาคม 2555 (ICT)
 4.   เห็นด้วย ดีครับ — ultimate boat [ห้องสนทนา] 10:21, 16 พฤษภาคม 2555 (ICT)
คัดค้าน
เสนอแนะการปรับปรุง
 1. น่าจะมีการรวมหัวข้อ อาคารสถานที่ในพระนาม เพลงเฉลิมพระเกียรติ ต้นไม้ในพระนาม หัวเรื่องเหล่านี้มีทิศทางเดียวกัน --Sry85 (พูดคุย) 00:00, 1 พฤษภาคม 2555 (ICT)
  • ดิฉันรวมหัวข้อเรียบร้อยแล้วคะ--ฉัตรา (พูดคุย) 18:39, 1 พฤษภาคม 2555 (ICT)
 2. หัวข้อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อาจเปลี่ยนชื่อเป็น พระเกียรติยศ เพราะหัวข้อย่อยกล่าวอธิบายเรื่องอื่นด้วย และหัวข้อย่อย ความหมายตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 7 รอบ (84 พรรษา) ควรมีอ้างอิง --Sry85 (พูดคุย) 00:00, 1 พฤษภาคม 2555 (ICT)
  • ดิฉันรวมหัวข้อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เรียบร้อยแล้วคะ--ฉัตรา (พูดคุย) 18:39, 1 พฤษภาคม 2555 (ICT)
  • ดิฉันคิดว่าน่าจะเอาหัวข้อ การฉลองพระชนมายุ 7 รอบ (84 พรรษา) รวมทั้ง ตราสัญลักษณ์ ออกนะคะ เพราะ การฉลองพระชนมายุและตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุมีหลายตราคะ เช่น ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 6 รอบ 7 รอบ ฉลอง 80 พรรษา คะ หรือควรจะเขียนให้หมดเลยคะ--ฉัตรา (พูดคุย) 18:39, 1 พฤษภาคม 2555 (ICT)
   • เห็นด้วยครับ น่าจะเอาออก --Sry85 (พูดคุย) 18:56, 1 พฤษภาคม 2555 (ICT)
    • ดิฉันนำออกแล้วนะคะ แต่ดิฉันคิดว่าไว้มีข้อมูลมากพอเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในพระองค์ค่อยนำมาเพิ่มเติมในอนาคตคะ--ฉัตรา (พูดคุย) 00:47, 2 พฤษภาคม 2555 (ICT)
 3. หัวข้อ องค์กรในพระอุปถัมภ์ เป็น list รายชื่อยาวเหยียด ผมคิดว่าอาจไม่ต้องแสดงมากมาย อาจสรุปย่อใจความ องค์กรสำคัญ รวมเข้ากับหัวข้อ พระกรณียกิจ --Sry85 (พูดคุย) 00:13, 1 พฤษภาคม 2555 (ICT)
  • ดิฉันคิดว่าเขียนเป็น list ไว้ ก็น่าจะดีนะคะ เพราะตอนนี้ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะ --ฉัตรา (พูดคุย) 18:39, 1 พฤษภาคม 2555 (ICT)
  • แต่ดิฉันจะลองรวบดูนะคะ เผื่อว่าจะดีขึ้น--ฉัตรา (พูดคุย) 18:44, 1 พฤษภาคม 2555 (ICT)
   • คือในหัวข้อ พระกรณียกิจสังเขป มีการเขียนถึงว่า ทรงรับสถาบันและองค์กรต่างๆ ซึ่งได้กล่าวซ้ำกับรายชื่อด้านในหัวข้อ องค์กรในพระอุปถัมภ์ ครับ น่าจะมีการรวมกัน --Sry85 (พูดคุย) 18:51, 1 พฤษภาคม 2555 (ICT)
    • ดิฉันลองพยายามรวมหัวข้อแล้ว คิดว่า น่าจะแยกเป็น list รายชื่อเหมือนเดิมดีกว่าคะ เพราะองค์กรต่างๆ ที่ทรงรับไว้ในอุปถัมภ์หลากหลายมากทำให้รวมหัวข้อยากเหลือเกิน โดยในส่วนพระกรณียกิจสังเขป น่าจะเขียนแค่ยกตัวอย่างองค์กรที่รับไว้ในอุปถัมภ์ แต่หัวข้อองค์กรในพระอุปถัมภ์น่าจะเขียนองค์กรทั้งหมดที่ทรงรับไว้คะ คุณคิดเห็นเป็นประการใดคะ--ฉัตรา (พูดคุย) 19:59, 5 พฤษภาคม 2555 (ICT)
     • ส่วนตัวแล้ว คิดว่า หัวข้อ องค์กรในพระอุปถัมภ์ กับ ทุนที่ทรงก่อตั้งและทุนในพระนาม ไม่ต้องมีก็ได้ เพราะหัวข้อ ได้กล่าวไปแล้ว และแยกเป็นประเภทของงาน/องค์กร เข้าใจง่าย เพียงแต่ในรายชื่อนั้น มีเพิ่มเติมมาอีกบางส่วน ซึ่งไม่ต้องกล่าวถึงก็ได้ ไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีก็จะซ้ำซ้อน --Sry85 (พูดคุย) 01:12, 6 พฤษภาคม 2555 (ICT)
      • องค์กรในพระอุปถัมภ์ดิฉันเขียนรวมในหัวข้อพระกรณียกิจและลบหัวข้อทิ้งแล้วนะคะ ส่วนทุนในพระนามนั้น ดิฉันเห็นมีหัวข้อที่รวบรวมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระนามของพระองค์อยู่ จึงนำไปรวมในหัวข้อนั้นนะคะ โดยจุดประสงค์ก็ไม่น่าจะซ้ำซ้อนกับส่วนอื่นนะคะ คุณคิดเห็นเป็นประการใดคะ--ฉัตรา (พูดคุย) 13:33, 6 พฤษภาคม 2555 (ICT)
 4. ส่วนหัวข้อ ทุนที่ทรงก่อตั้งและทุนในพระนาม อาจเขียนรวมแบบบรรยาย เข้ากับ หัวข้อ พระกรณียกิจ จริง ๆ หัวข้อนี้ ไม่มีอ้างอิงเลย ไม่รู้ข้อมูลถูกต้องเพียงใด --Sry85 (พูดคุย) 18:55, 1 พฤษภาคม 2555 (ICT)
  • หัวข้อนี้ ขอตอบเช่นเดียวกับการรวมหัวข้อ องค์กรในพระอุปถัมภ์ นะคะ แต่น่าจะเพิ่มการอ้างอิงเข้ามายืนยันในข้อมูลคะ คุณคิดเห็นเป็นประการใดคะ--ฉัตรา (พูดคุย) 19:59, 5 พฤษภาคม 2555 (ICT)
 5. อีกเรื่องหนึ่ง ทรงเป็นผู้บังคับการพิเศษ กับ ทรงเป็นนายทหารพิเศษ น่าจะซ้ำซ้อนกับ พระยศทางทหาร ด้านล่าง --Sry85 (พูดคุย) 00:12, 1 พฤษภาคม 2555 (ICT)
  • ดิฉันรวมหัวข้อเรียบร้อยแล้วคะ--ฉัตรา (พูดคุย) 18:39, 1 พฤษภาคม 2555 (ICT)
 6. อ้างอิง บางอ้างอิงเป็นอ้างอิงเสีย บางอ้างอิงเป็น หลายอ้างอิงไม่ได้แสดงรายละเอียดหัวข้อของอ้างอิง เป็น url เปลือยๆ และอ้างอิงสุนทราภรณ์ อ้างอิงน่าจะไม่ตรงกับลิงก์ --Sry85 (พูดคุย) 00:20, 1 พฤษภาคม 2555 (ICT)
  • ดิฉันทำการแก้ไขแล้วนะคะ ยังขาดเหลอตำแหน่งไหนเพิ่มเติมบอกได้คะ --ฉัตรา (พูดคุย) 19:59, 5 พฤษภาคม 2555 (ICT)
 7. บทนำ ตรงข้อความ "หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ พระองค์ก็นับเป็นพระกุลเชษฐ์โดยพระชนมายุ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นพระญาติชั้นที่ 3 ของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ อดีตพระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา" เหมือนเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ไม่มีอธิบายส่วนอื่นของบทความและไม่ได้ขยายความ ไม่ควรมี หรือหากมีควรขยายในส่วนอื่นของบทความ และบทนำควรสรุป พระกรณียกิจ ไว้สั้น ๆ ด้วย ให้ผู้อ่านพอทราบพระกรณียกิจอย่างย่อในส่วนบทนำ --Sry85 (พูดคุย) 01:50, 2 พฤษภาคม 2555 (ICT)
  • ดิฉันได้ปรับปรุงในส่วนของบทนำแล้วคะ--ฉัตรา (พูดคุย) 19:37, 4 พฤษภาคม 2555 (ICT)
 8. ในส่วนของเนื้อเพลง พระหน่อนาถ อาจจะนำเนื้อเพลงสร้างไปไว้ในวิกิซอร์ซก็ได้นะครับ --Panyatham 22:53, 4 พฤษภาคม 2555 (ICT)