สวัสดีคะ ฉัตรา คะ

สิ่งที่ตั้งใจจะทำแก้ไข

ลำดับ วันที่เสนอ ประเภท บทความ ผลการพิจารณา
๒๘ เมษายน ๒๕๕๕   WP:GA สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   ผ่านเกณฑ์
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕   WP:GA กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38   ผ่านเกณฑ์
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   WP:FA สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   ผ่านเกณฑ์
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖   WP:GA สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร   ผ่านเกณฑ์
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖   WP:FA ธงชาติไทย   ผ่านเกณฑ์
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖   WP:GA พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี   ผ่านเกณฑ์
๘ มิถุนายน ๒๕๕๖   WP:GA พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครั้งที่ ๑)   ไม่ผ่านเกณฑ์
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗   WP:GA สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี   ผ่านเกณฑ์
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗   WP:GA สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี   ผ่านเกณฑ์
๑๐ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗   WP:GA พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครั้งที่ ๒)   ผ่านเกณฑ์
๑๑ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   WP:FA พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิกัลยาวดี กรมขุนสุพรรณภาควดี   ผ่านเกณฑ์

บทความที่เริ่มต้นแก้ไข

รายชื่อแก้ไข

ประวัติศาสตร์แก้ไข

กีฬาแก้ไข

แม่แบบแก้ไข

ร่างบทความแก้ไข

ดาวแก้ไข

  ดาววอลเลย์บอล
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับวอลเลย์บอล อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 19:34, 14 มิถุนายน 2557 (ICT)


  ดาวพระบรมศานุวงศ์และขุนนาง
ขอมอบดาวพระบรมศานุวงศ์และขุนนางให้แก่คุณ ฉัตรา ในฐานะผู้มีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับพระบรมศานุวงศ์และขุนนาง อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 15:09, 8 ธันวาคม 2557 (ICT)

นโยบายและแนวปฏิบัติของวิกิพีเดียแก้ไข