วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/28 พฤศจิกายน

28 พฤศจิกายน: วันเอกราชในแอลเบเนีย (พ.ศ. 2455) และมอริเตเนีย (พ.ศ. 2503)

เฟอร์ดินานด์ มาเจลลัน

ดูเพิ่ม: 27 พฤศจิกายน28 พฤศจิกายน29 พฤศจิกายน