วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล (อังกฤษ: World Book and Copyright Day หรือ International Day of the Book or World Book Days) ตรงกับวันที่ 23 เมษายน ของทุกปี ดำเนินการโดยยูเนสโก เพื่อประชาสัมพันธ์การอ่าน การตีพิมพ์ และลิขสิทธิ์ โดยเริ่มครั้งแรกในปี ค.ศ. 1995

วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล
ชื่อNational World Book Day
ชื่ออื่นWND
จัดขึ้นโดยAll UN Member States
ประเภทInternational
วันที่23 เมษายน
ความถี่annual

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข