วันบรรลุนิติภาวะ

วันบรรลุนิติภาวะ (ญี่ปุ่น: 成人の日โรมาจิSeijin no Hi; วันของผู้ใหญ่) เป็นวันที่จัดขึ้นในทุก ๆ วันจันทร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและการให้กำลังใจของผู้ที่ก้าวเข้าสู่วัย 20 ปีบริบูรณ์ทั่วประเทศ[1][2] นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะพูดคุยกับเพื่อน ๆ ของพวกเขาที่อยู่ในเมืองเดียวกัน[3] ต่อมาในวันที่ 13 มิถุนายน 2018 รัฐสภาญี่ปุ่นได้เห็นชอบร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงความหมายของคำว่า "ผู้บรรลุนิติภาวะ" ว่าเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป[4][5] นับว่าเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นครั้งแรกตั้งแต่การประกาศใช้ในปี 1876 โดยร่างแก้ไขดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2022[6][7] แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น อายุของผู้ที่สามารถเข้าร่วมในงานวันบรรลุนิติภาวะยังคงไว้ที่อายุ 20 ปี[8][9]

วันบรรลุนิติภาวะ
วันบรรลุนิติภาวะ
ผู้เข้าร่วมงานวันบรรลุนิติภาวะที่ศาลเจ้าเมจิในปี ค.ศ. 2009
ชื่อ成人の日 (Seijin no Hi)
ประเภทวันหยุดราชการ
ความสำคัญเฉลิมฉลองและการให้กำลังใจของผู้ที่ก้าวเข้าสู่วัย 20 ปีบริบูรณ์ทั่วประเทศ
วันที่วันจันทร์ที่สองของเดือนมกราคม
การถือปฏิบัติธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
ความถี่ทุกปี

ประวัติแก้ไข

พิธีการก้าวผ่านวัยในประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มมาตั้งแต่ยุคเอโดะ ในสมัยนั้นเรียกพิธีดังกล่าวว่า "เก็มปูกุ (ญี่ปุ่น: 元服โรมาจิGenpuku)"[10][11] โดยเด็กชายที่มีอายุตั้งแต่ 13 ถึง 17 ปี ที่ส่วนใหญ่จะกระทำเพียงแค่ในตระกูลซามูไรเท่านั้น[12] โดยเด็กชายเหล่านั้นจะต้องโกนผม รับดาบประจำตัวของตน และเข้ารับการฝึกฝนอย่างซามูไร เช่น ยาบูซาเมะ (การยิงธนูบนหลังม้า), อินูโอโมโนะ (การยิงสุนัขบนหลังม้าโดยใช้ลูกธนูให้น้อยที่สุด) หรือการฟันดาบ เพื่อเป็นแสดงถึงการละทิ้งวัยเด็กและการก้าวข้ามเป็นผู้ใหญ่[13][12] ก่อนที่จะมีการกำหนดวันบรรลุนิติภาวะอย่างเป็นทางการในปี 1948 โดยกำหนดให้เป็นวันที่ 15 มกราคมของทุกปี ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นวันจันทร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีในปี 2000 เป็นต้นมา[11]

พิธีบรรลุนิติภาวะแก้ไข

สำนักงานเมืองต่าง ๆ จะเชิญผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ในปีนั้น ๆ เข้าร่วมในพิธีตามสถานที่และเวลา (ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเช้า) ที่สำนักงานเมืองได้กำหนดไว้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตามหอประชุมประจำจังหวัด หรือในบางกรณีอาจมีการกำหนดไว้เป็นที่อื่น เช่น โตเกียวดิสนีย์แลนด์สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองอูรายาซุ จังหวัดชิบะ[14] หรือ ด้านหน้าท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะในเมืองนาริตะ ทั้งนี้ยังเชิญนักศึกษาชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้น ๆ มาร่วมพิธีอีกด้วย ในงานพิธีบรรลุนิติภาวะ (ญี่ปุ่น: 成人式โรมาจิSeijin Shiki) ข้าราชการประจำเมืองจะกล่าวให้โอวาส มอบประกาศนียบัตรและของขวัญแก่ผู้ที่เข้าร่วมในพิธีบรรลุนิติภาวะ[15][9][16]

ผู้เข้าร่วมงานที่เป็นผู้หญิงมักนิยมจะสวมกิโมโนแบบพิเศษที่เรียกว่า ฟูริโซเดะ ซึ่งนับว่าเป็นกิโมโนที่เป็นทางการที่สุดสำหรับหญิงโสดและจะสวมได้ก็ต่อเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ยังสื่อถึงความเป็นผู้ใหญ่และพร้อมที่จะแต่งงาน ส่วนผู้ชายจะสวมฮากามะหรือเสื้อสูทแบบตะวันตก[9] หลังพิธีบรรลุนิติภาวะเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมพิธีมักจะเดินทางต่อไปวัด ศาลเจ้า หรือดื่มสังสรรค์ต่อในช่วงกลางคืน[16] ซึ่งทำให้ในวันบรรลุนิติภาวะมีการทะเลาะวิวาทกันในหลายพื้นที่ทั้งในระหว่างพิธีและหลังพิธี[17][18]

แม้ว่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022 เป็นต้นไป อายุของผู้บรรลุนิติภาวะได้รับการปรับเปลี่ยนลดลงจาก 20 ปี เป็น 18 ปี จากร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปี 2018 ทำให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีสามารถใช้สิทธิในการเลือกตั้ง หรือแต่งงานได้ แต่ข้อบังคับในการซื้อหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปียังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสร้างข้อโต้เถียงในหมู่ประชาชน นอกจากนี้ ยังคงมีการถกเถียงกันในหลักเกณฑ์การเข้าร่วมในพิธีบรรลุนิติภาวะ ว่าจะยังคงไว้ที่ 20 ปี หรือจะลดลงมาเป็น 18 ปีตามประมวลกฎหมายฯ ใหม่ ส่วนหนึ่งกล่าวว่าอาจเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ปกครองของเขา ในค่าใช้จ่ายทั้งการศึกษาในมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายในชุดฟูริโซเดะซึ่งมีราคาที่สูง อีกทั้งยังต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงเดือนมกราคมอีกด้วย[9] และยังมีบางส่วนที่คิดว่าพิธีบรรลุนิติภาวะควรถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน[2]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ""เซจินโนะฮิ" วิถีบรรลุนิติภาวะของญี่ปุ่น". มติชนออนไลน์. 2021-01-15. สืบค้นเมื่อ 2021-11-25.
 2. 2.0 2.1 "「成人式はもう廃止すべき!」思っているのは意外にも…". Sirabee (ภาษาญี่ปุ่น). 2017-01-08. สืบค้นเมื่อ 2021-11-25.
 3. "成人式に出席したくない!メリットがほんとにあるのかどうか解説 | 成人式の振袖レンタルならラブリス". ラブリス (ภาษาญี่ปุ่น). 2019-07-09. สืบค้นเมื่อ 2021-11-25.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, 関係者相互の連携及び協働, ฉบับพิเศษ ที่ 132, 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 5. อูเมดะ, ซายูริ (2018). "Japan: Age of Adulthood to Be Lowered to 18 in 2022". Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA.
 6. "Japan gov't to lower age of adulthood from 20 to 18". Kyodo News+. 2018-03-13. สืบค้นเมื่อ 2021-11-25.
 7. "ญี่ปุ่นเสนอปรับอายุบรรลุนิติภาวะให้เร็วขึ้น". VoiceTV. 2018-03-14. สืบค้นเมื่อ 2021-11-25.
 8. Borgers, Marie (2021-08-17). "Legal Age in Japan: How Old to Drink, Drive, Vote, and Get Married?". VOYAPON (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2021-11-25.
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 Korteman, Jessica (2021-01-11). "Seijin no Hi: What Happens on Coming of Age Day in Japan". Notes of Nomads (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2021-11-25.
 10. "ดิกไทย-ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น-ไทย ออนไลน์ : J-Doradic.Com". www.j-doradic.com. สืบค้นเมื่อ 2021-11-25.
 11. 11.0 11.1 สวัสดิ์หิรัญ, เอกณัฏฐ์. "[日本] วันบรรลุนิติภาวะ". www.tpapress.com. สืบค้นเมื่อ 2021-11-25.
 12. 12.0 12.1 "วันบรรลุนิติภาวะ (Seijin no Hi 成人の日)". Marumura Travel : วางแผนเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง : (ภาษาอังกฤษ). 2012-01-06. สืบค้นเมื่อ 2021-11-25.CS1 maint: extra punctuation (link)
 13. "[Timeless History (ประวัติศาสตร์ไร้กาลเวลา)] "ซามูไร (Samurai) นักรบแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัย" ตอนที่ 2". www.blockdit.com. 2020-03-23.
 14. "Colourful kimonos at Japan's Coming of Age Day". BBC News (ภาษาอังกฤษ). 2020-01-13. สืบค้นเมื่อ 2021-11-25.
 15. "เกร็ดความรู้ภาษาญี่ปุ่น "วันบรรลุนิติภาวะ" เมื่อหนุ่มสาวก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว". MATCHA. 2019-01-13. สืบค้นเมื่อ 2021-11-25.
 16. 16.0 16.1 ""เซจินโนะฮิ" วิถีบรรลุนิติภาวะของญี่ปุ่น | MATICHON ONLINE". LINE TODAY. 2021-01-15. สืบค้นเมื่อ 2021-11-25.
 17. "วัยรุ่นญี่ปุ่นซัดกันเละ กลางพิธีวันบรรลุนิติภาวะ (ชมคลิป)". news1live.com. 2020-01-14. สืบค้นเมื่อ 2021-11-25.
 18. "Yokohama's Coming of Age Ceremony ruined by "yankees" who fight, illegally scale walls, drink". SoraNews24 -Japan News- (ภาษาอังกฤษ). 2020-01-14. สืบค้นเมื่อ 2021-11-25.