วัดไทร (เขตจอมทอง)

วัดในเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

วัดไทร เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งที่ 11 หมู่ 2 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ใกล้วัดมีตลาดน้ำวัดไทร[1] อดีตเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าเสือเสือหรือพระเจ้าสรรเพ็ชญ์ที่ 8และปัจจุบันยังมีตำหนักให้รับชมอยู่ วัดติดกับคลองสนามชัย เป็นวัดที่เก่าแก่และโด่งดังในเขตจอมทองและแขวงบางขุนเทียน

วัดไทร
อุโบสถหลังใหม่วัดไทร (อุโบสถล่าสุด)
Map
ที่ตั้งเลขที่ 11 ซอยเอกชัย 23 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธมงคลอภิปูชนีย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้ไข

วัดไทรเป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมใช้ชื่อว่า วัดไซ แต่ต่อมาเปลี่ยนมาเป็นวัดไทร เพราะคาดว่าเดิมมีต้นไทรใหญ่อยู่หน้าวัด ได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 และอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ช่วง พ.ศ. 2416 โดยมอบหมายให้ช่างชาวจีนชื่อ จีนเต๋า เป็นผู้ปฏิสังขรณ์

อาคารเสนาสนะ แก้ไข

 
ตำหนักพระเจ้าเสือ

อุโบสถของวัดได้ขึ้นชื่อว่าเป็น โบสถ์ 2 สมัย อุโบสถหลังใหม่ประดับประดาด้วยกระเบื้องสีขาวนวล แซมด้วยกระเบื้องสีต่าง ๆ เป็นลวดลาย ส่วนหลังคาเป็นกระเบื้องสีน้ำเงิน ภายในประดิษฐานพระประธาน คือ พระพุทธมงคลอภิปูชนีย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ด้านซ้ายและขวามีพระสาวกนั่งอยู่ ส่วนอุโบสถสมัยแรกตั้งอยู่ด้านหลังของอุโบสถปัจจุบัน สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2461 มีลักษณะเรียบง่ายและมีขนาดย่อมกว่าโบสถ์หลังใหม่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสลักหินทรายสีแดงปางต่าง ๆ[2]

ใกล้อุโบสถหลังเก่า เป็น พระวิหารถาวรสามัคคีธรรม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 ด้านในมีรูปปั้นของพระครูถาวรสมณวงศ์ (หลวงปู่อ๋อย) เกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านยาสักและเล่นแร่แปรธาตุ ด้านขวาวิหารนี้เป็นหอระฆังและหอกลองโบราณ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539

ภายในวัดมี ตำหนักทองวัดไทร หรือ ตำหนักพระเจ้าเสือ กรอบหน้าต่างมีฐานสิงห์ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา เชื่อว่า พระเจ้าเสือเสด็จประพาสทางทะเลและได้แวะพักกลางทางบริเวณนี้ ช่วง พ.ศ. 2246–2251 เป็นเรือนไม้ มีงานไม้แกะสลักฝีมือช่างหลวง กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. 2505[3] ข้างตำหนักเป็นศาลาท่าเทียบเรือ มีรูปหล่อของ พ่อหลวงขุนเสือ (พระเจ้าเสือ)

อ้างอิง แก้ไข

  1. เอนก นาวิกมูล (6 ธันวาคม 2562). "ตลาดน้ำวัดไทรถึงตลาดน้ำวัดจอมทอง ที่เที่ยวดังยุคก่อนและการเปลี่ยนโฉมเพราะรถไฟชนกัน!". ศิลปวัฒนธรรม.
  2. "เยือน "วัดไทร" (จอมทอง) ชมโบสถ์ 2 สมัย อิ่มใจไหว้ศาลพระเจ้าเสือ". ผู้จัดการออนไลน์. 18 พฤษภาคม 2561.
  3. "อธิบดีมาเอง! สั่งบูรณะ ตำหนักทอง วัดไทร เจ้าอาวาสดีใจมาก มอบลิ้นจี่บางขุนเทียนให้กินทั้งคณะ". มติชน. 8 กรกฎาคม 2561.