วัดใต้โกสุม

วัดในจังหวัดมหาสารคาม

วัดใต้โกสุม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา ทิศเหนือจดฝั่งแม่น้ำชี ทิศใต้จดถนนสุนทรพิพิธ ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกจดทางสาธารณะระโยชน์ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา ปัจจุบันมีเจ้าอาวาสคือ พระครูอนุกูลสังฆกิจ (ไสว สิริปญฺโญ)[1]

วัดใต้โกสุม
แผนที่
ที่ตั้งตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดใต้โกสุมตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2410 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 สันนิษฐานว่าเป็นนวัดที่สร้างทับที่วัดเดิมของชุมชนที่รกร้างมาก่อนเนื่องจากมีซากอุโบสถหลงเหลืออยู่ ปัจจุบันได้สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ทับบริเวณซากอุโบสถเดิม มีการบูรณะวัดเดิมเป็นวัดใต้โกสุมเมื่อราว พ.ศ. 2450 โดยญาคูสังฆราช (เป็นคำเรียกพระมหาเถระที่นำพาพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในขณะนั้นของขาวบ้าน)[2]

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถกว้าง 4.80 เมตร ยาว 12.90 เมตร เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 บูรณะใหม่เมื่อ พ.ศ. 2535 ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ 6 หลัง หอสมุด 1 หลัง มณฑปรูปเหมือนหลวงปู่ศรีธรรมศาสน์ กุฏิไม้ทรงไทย (เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560) หอระฆัง และเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และหน่วยเผยแพร่พุทธมามกะ[3]

รายนามเจ้าอาวาส

แก้
 • หลวงปู่ญาคูสังฆราช (โส)
 • หลวงปู่สุภีร์
 • หลวงปู่จันดี
 • หลวงศรีธรรมศาสน์ (สิงห์ สิมมาโคตร)
 • พระครูพิสารสิริเวช (พม.เกษม)
 • พระสมุห์ชาย จิรถิโก (พระครูธรรมาภิราม)
 • หลวงปู่ใส อโสโก
 • หลวงปู่น้อย
 • หลวงปู่พรมมา จนฺทวณฺโณ
 • พระมหาอนุศักดิ์
 • พระครูรัตนวรานุยุต (โอภาส โอภาโส)
 • พระพีระพล ธีรปญฺโญ
 • พระครูอนุกูลสังฆกิจ (ไสว สิริปญฺโญ)

อ้างอิง

แก้
 1. "วัดใต้โกสุม". พระสังฆาธิการ.
 2. "ประวัติวัดใต้โกสุม".
 3. "วัดใต้โกสุม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.