วัดโพธิ์เย็น (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดโพธิ์เย็น เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา ปัจจุบันมีพระครูโพธิขันติธรรม เป็นเจ้าอาวาส

วัดโพธิ์เย็น
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดโพธิ์เย็นก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2415 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2472[1][2] เมื่อ พ.ศ. 2470 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ได้ประทานเงิน 80 บาท เพื่อบูรณะวัดโพธิ์เย็น[3]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ อุโบสถมีหน้าบันรูปครุฑยุดนาค หอระฆัง กุฏิทำจากไม้โบราณ และศาลาการเปรียญหลังเก่า ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธโสธรจำลอง สร้างเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2446

ในวันธรรมสวนะ วัดโพธิ์เย็นจัดให้มีการแสดงธรรมเทศนา ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญตลอดทั้งปีและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาทุกเทศกาล[4]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดโพธิ์เย็น". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.
  2. "วัดโพธิ์เย็น". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ เรื่อง บำรุงวัดโพธิ์เย็น จังหวัดฉะเชิงเทรา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
  4. "ดโพธิ์เย็น". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.