วัดโคกหม้อ ตั้งอยู่ในตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วัดโคกหม้อ
วัดโคกหม้อ ลพบุรี.jpg
ชื่อสามัญWat Khokmoe
ที่ตั้งตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ประเภทวัดราษฏร์
นิกายมหานิกาย
ความพิเศษเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวัตถุโบราณต่างๆไว้มากมาย
เว็บไซต์เว็บไซต์วัดโคกหม้อ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

วัดโคกหม้อ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เดิมเป็นวัดร้าง เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี ต่อมาได้รับการบูรณะ วัดโคกหม้อในปัจจุบันจึงมีสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมาย เพราะเนื่องด้วยความอุปถัมภ์เค้าชูของบรรดาสาธุชนที่ศรัทธาในพระศาสนาและพระสงฆ์กับกันสร้างวัดจนมีความเจริญอย่างรวดเร็ว มีการสืบทอดประเพณีที่เดงามเอาไว้อย่างเคร่งครัด ปัจจุบันมีพระครูศิลสังวรวิสุทธิ์ หรือ (พระอาจารย์พิเชษฐ์)เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

แหล่งเรียนและวัฒนธรรมภายในพิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อแก้ไข

ภายในพิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อ ซึ่งเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุ ของหายากที่ประเมินค่ามิได้ มีการจัดเรียงเอาไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของวัดโคกหม้อได้ทุกวัน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข