วัดแม่สะงา

วัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดแม่สะงา เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดแม่สะงา
แผนที่
ชื่อสามัญวัดแม่สะงา, วัดจองแม่งา
ที่ตั้งตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดแม่สะงาสร้างเมื่อ พ.ศ. 2399 ชาวบ้านเรียกว่า วัดจองแม่งา ตามประวัติวัดแจ้งว่าสร้างขึ้นมาพร้อมกับหมู่บ้านแม่สะงา โดยมีพ่อจองตะก่า จองสิ่ง ซึ่งเป็นคหบดีในหมู่บ้านเป็นผู้นำในการสร้าง เริ่มแรกสร้างเป็นโรงไม้สักทั้งหลัง ต่อมาได้ทรุดโทรมลง จนเมื่อ พ.ศ. 2521 ชาวบ้านได้รื้อหลังเก่าและสร้างหลังใหม่ขึ้น สำหรับศาลาหลังนี้ นายทุนแหล่ง เชาว์พิกุลอดีตผู้ใหญ่บ้านแม่สะงาเป็นผู้สร้างขึ้น[1] วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2535[2]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ ศาลาการเปรียญ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปพระประธาน ปางมารวิชัย ศิลปะมัณฑะเลย์ หน้าตักกว้างประมาณ 50 นิ้ว และกว้าง 30 นิ้ว จำนวน 2 องค์ สร้างด้วยวิธีใช้ไม้ไผ่สาน จารึกฐานพระประธานองค์ใหญ่ระบุว่า ผู้สร้างคือพ่อเฒ่าสึ่งโหลง แต่ไม่ปรากฏปีที่สร้าง[3]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

 • พระอาจารย์ปุก
 • พระอาจารย์หยอม
 • พระอ่าริยะ
 • พระอธิการเล็ก
 • พระสุข
 • พระวัน
 • พระบุญรัต
 • พระวิริยะ
 • พระน้อย ธัมมนนโท

อ้างอิง แก้

 1. "ชุมชนบ้านแม่สะงา". ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับไทใหญ่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.
 2. "วัดแม่สะงา". พระสังฆาธิการ.
 3. ธรรศ ศรีรัตนบัลล์. "พระพุทธรูปและตาแหน่งทางศาสนาในสังคมไทใหญ่" (PDF).