วัดเชตวัน (จังหวัดลำปาง)

วัดในจังหวัดลำปาง

วัดเชตวัน ลำปาง เลขที่ 58 ตั้งอยู่ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา มีพระอุโบสถ พระเจดีย์ และมีอาคารหอจินดา กรมมหาเถระสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี 96 พรรษา เป็นอาคารเรียนสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 22 และวัดเชตวันได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2417[1] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2505 สิ่งก่อสร้างในวัดเชตวัน เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

วัดเชตวัน
พระอุโบสถ เมื่อมองจากบริเวณด้านข้าง
แผนที่
ชื่อสามัญวัดเชตวัน ลำปาง
ที่ตั้ง58 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 ไทย ประเทศไทย
นิกายธรรมยุติกนิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนปางมารวิชัย
เจ้าอาวาสพระครูปิย สีลโสภณ (อาสน์ ปิยสีโล)
พระจำพรรษาพระ 16 รูป
ความพิเศษพระอุโบสถ์, พระประธานในพระอุโบสถ์
จุดสนใจสักการะพระประธานในพระอุโบสถ์ ชมจิตรกรรมฝาผนัง
กิจกรรมเทศนาธรรมทุกวันพระ
หมายเหตุเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ไม่ขออนุญาต ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารเงินตรา ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

สิ่งน่าสนใจของวัดนี้อยู่ที่พระประธาน ศิลปะเชียงแสนที่มีพุทธลักษณะงดงาม พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนปางมารวิชัย พระพักตร์ค่อนข้างยาวรี มีเปลวพระศกคล้ายเปลวไฟบนพระเศียร ที่ฐานประธานมีพระพุทธรูปสำริดสมัยเชียงแสนประดิษฐานอยู่หลายองค์ สันนิษฐานว่ามีอายุเก่ากว่าพระประธาน เพราะเปลวพระศกเป็นมุ่นมวยผม แทนที่จะเป็นเปลวไฟอย่างพระประธาน และมองจากภายนอกจะเห็นว่าวัดเชตวันสร้างขึ้นมาในยุคหลัง ๆ มีพระอุโบสถแตกต่างจากวัดทั่วไป เป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างอินเดียกับพม่า

ศิลปกรรม แก้

 
ภายในพระอุโบสถ์วัดเชตวันลำปาง

พระอุโบสถ แก้

พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนปางมารวิชัย พระพักตร์ค่อนข้างยาวรี มีเปลวพระศกคล้ายเปลวไฟบนพระเศียร ที่ฐานประธานมีพระพุทธรูปสำริดสมัยเชียงแสนประดิษฐานอยู่หลายองค์ สันนิษฐานว่ามีอายุเก่ากว่าพระประธาน เพราะเปลวพระศกเป็นมุ่นมวยผม แทนที่จะเป็นเปลวไฟอย่างพระประธาน และภายนอกโบสถ์วิหารเป็นการก่อสร้างสภาปัตยกรรมผสมมสานระหว่างอินเดียกับพม่า

พิธีทางศาสนา ในทุก ๆ วันพระแรม 8 ค่ำ และแรม 15 ค่ำ ทางวัดเชตวันจะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและฟังพระธรรมเทศนาอยู่เป็นประจำ

 
พระยืนด้านหน้าวัดเชตวันลำปาง

พระยืน แก้

พระยืนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระสุคโตพุทโธ เป็นพระปางลีลาถูกสร้างขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 โดยพระครูบรรพตสมานคุณ เจ้าอาวาสวัดเชตวัน ลำปางในสมัยนั้นเป็นผู้ออกแบบและปั้นรูปทรง

อ้างอิง แก้

  1. "วัดเชตวัน". พระสังฆาธิการ.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้