วัดเขาน้อย (จังหวัดเพชรบุรี)

วัดในจังหวัดเพชรบุรี

วัดเขาน้อย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา

วัดเขาน้อย
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ

แก้

วัดเขาน้อยตั้งเมื่อ พ.ศ. 2280 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2282 ปรากฏว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด วัดอยู่ติดกับเขา จึงเรียกว่า "วัดเขาน้อย"[1] มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2517[2]

อาคารเสนาสะ

แก้

อาคารเสนาสะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น เป็นหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องว่าวซีเมนต์ ฐานเป็นแบบฐานสิงห์มีประตู ด้านหน้า 2 ประตู หน้าต่างด้านละ 3 บาน ซุ้มประตูทำยื่นออกมาจากผนังเป็นซุ้มทรงมงกุฎประดับลวดลายปูนปั้น บานประตูหน้าต่างเป็นไม้ที่อกเลาแกะสลักลวดลายโดยตลอด เป็นลายพุดตานใบเทศ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปูนปั้น ปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีปูนปั้นแบบฐานสิงห์ นอกจากนั้นบนยกพื้นเดียวกับพระประธานยังมีพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัยอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีปูนปั้นองค์ละฐาน อยู่ด้านข้างพระประธานด้านละ 2 องค์

เจดีย์ราย หน้าอุโบสถ จำนวน 2 องค์ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองฐานสิงห์ เจดีย์ทรงกลม ตั้งอยู่บนยอดเขา ทางทิศใต้ของอุโบสถ เป็นเจดีย์ทรงกลม ส่วนยอดตั้งแต่เหนือบัลลังก์ขึ้นไปชำรุดหักหายไป องค์ระฆังก็ได้รับความเสียหายมาก ปูนฉาบกะเทาะหลุดร่วง ฐานเป็นฐานบัวลูกฟักสี่เหลี่ยมทรงสูงและชุดมาลัยเถารองรับปากระฆัง องค์ระฆัง ขนาดเล็กได้ส่วน บัลลังก์ทรงสี่เหลี่ยม ที่มุมทั้งสี่มีเจดีย์มุม เป็นเจดีย์ทรงกลม ขนาดเล็ก แต่เหลืออยู่เพียงองค์เดียว คือมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เขตพุทธาวาส อยู่บริเวณด้านล่างของเขา มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งมาหลายครั้ง เดิมอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขา ปัจจุบันอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งในบริเวณนี้พบชิ้นส่วนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ของหมู่กุฏิสงฆ์เดิม ตกอยู่เป็นจำนวนมากและยังพบกระเบื้องเชิงชายดินเผารูปเทพนมด้วย โอ่งเคลือบ ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 50 เซนติเมตร กว้าง 145 เซนติเมตร สูง 140 เซนติเมตร[3]

รายนามเจ้าอาวาส

แก้
 • พระสวน
 • พระเปรม
 • พระวอน
 • พระผึ้ง
 • พระแก้ว
 • พระทอง
 • พระทิพย์ อินทโชโต
 • พระครูโกศลศุภกร

อ้างอิง

แก้
 1. "วัดเขาน้อย". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
 2. "วัดเขาน้อย". องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี.
 3. "วัดเขาน้อย". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.