วัดเกาะสวาด เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วัดเกาะสวาด
แผนที่
ที่ตั้งตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเกาะสวาดตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2380[1] โดยพระครูโอภาสพุทธคุณ (พุด) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางเตยในขณะนั้น ได้ร่วมกันสร้างวัดกับราษฎรบ้านเกาะสวาด เรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า "วัดเกาะสวาด" เจ้าอธิการพุด ร่วมกับเจ้าอธิการวัดต่าง ๆ ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาผ่านเจ้าเมืองกลันตัน (ตุวันสนิปากแดง) จนได้รับพระราชทานเมื่อ พ.ศ. 2441 นับจากนั้นได้สร้างเสนาสนะต่าง ๆ รวมถึงได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนในที่ดินของวัด

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถสร้างระหว่าง พ.ศ. 2462–2482 ดำเนินการสร้างโดยพระวินัยธรรม (จุ้ย) เป็นอุโบสถแบบไทยประเพณี หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเฉลียงล้อมรอบ ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน ฉาบปูนสีดินเหลือง ช่องประตูประดับซุ้มเรือนแก้วและยอดเจดีย์ ช่องหน้าต่างประดับซุ้มทรงมณฑป ส่วนหลังคาเป็นทรงโรงแบบหลังคาลด หน้าบันเป็นแบบเรียบ มีเครื่องลำยองเป็นปูนปั้น หลังคามีปีกนกรองรับด้วยเสาพาไลทรงสี่เหลี่ยมและมีบัวหัวเสา รั้วระเบียงพาไลประดับช่องปรุเซรามิกสีเขียวแบบจีน ภายในประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองประทับนั่งปางสมาธิ ขนาบด้วยพระพุทธรูปขนาดเล็กประทับนั่งปางมารวิชัย 2 ด้าน ทั้งสามองค์ประทับนั่งบนฐานชุกชีสูง ประดับกระจกสี และเขียนลวดลายประจำยาม เบื้องหลังพระประธานมีภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปซุ้มเรือนแก้วประดับกอไม้เขียว ด้านนอกอุโบสถมีซุ้มใบเสมาทรงมณฑป ทำจากซีเมนต์ประดับกระจก[2]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดเกาะสวาด". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "โครงการบูรณะอุโบสถวัดเกาะสวาด ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๑". สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา.