วัดเกาะกา

วัดในจังหวัดนครนายก

วัดเกาะกา เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ 47 ตารางวา ปัจจุบันมีพระครูปลัดรักจิตร์ รกฺขิตธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส

วัดเกาะกา
แผนที่
ที่ตั้งตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระศักดิ์ สนฺติกโร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเกาะกาตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2424 เดิมเป็นสำนักสงฆ์ประมาณ พ.ศ. 2480 ได้มีพระสงฆ์มาจำพรรษา นายดา พาชี จึงยกที่นาให้จำนวนทั้งสิ้น 4 ไร่เศษ เพื่อขยายเขตวัด ต่อมาสารวัตรฉิม เป็นคนบ้านเกาะหวาย ได้เป็นผู้นำชักชวนชาวบ้านขออนุญาตสร้างวัดขึ้น วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2533 เขตสุงคามสีมา กว้าง 5 เมตร ยาว 11 เมตร[1]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 กุฎิสงฆ์ 1 หลัง วิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 และศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง สร้างด้วยไม้ ปูชนียวัตถุมีพระประธาน สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5[2]

รายนามเจ้าอาวาส

แก้
 • พระปั้น
 • พระตู้
 • พระเคลือบ
 • พระเสงี่ยม
 • พระสูน
 • พระพวง
 • พระพูน
 • พระนุ่ม
 • พระทองอยู่
 • พระสมุห์ โชคเชิญ พ.ศ. 2516–2518
 • พระทองอยู่ พ.ศ. 2520–2533
 • พระศักดิ์ สนฺติกโร พ.ศ. 2538–ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
 1. "วัดเกาะกา". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.
 2. "วัดเกาะกา". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.