วัดห้วยจระเข้

วัดในจังหวัดนครปฐม

วัดห้วยจระเข้ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วัดห้วยจระเข้
แผนที่
ชื่อสามัญวัดห้วยจระเข้, วัดนาคโชติการาม, วัดใหม่ห้วยจระเข้
ที่ตั้งตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสุจิตกิจจานุกุล
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดห้วยจระเข้มีเจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระครูปราจิณทิศบริหาร และหลังจากนั้นในปี ร.ศ. 119 พระครูปราจิณทิศบริหารได้นำหนังสือขอพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยให้พระยาสุนทรบุรี เสด็จราชการมณฑลนครไชยศรี กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานวิสุงคามสีมา จนได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2443 ต่อมาหลวงปู่นาค เดิมจำพรรษาอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์ และขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายกุฏิสงฆ์จากทางทิศเหนือไปตั้งทางด้านทิศใต้ แต่หลวงปู่นาคก็มิได้ย้าย แต่ท่านกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดห้วยจระเข้ เมื่อ พ.ศ. 2447 และหลังจากพระครูปราจิณทิศบริหารมรณภาพ หลวงปู่นาค หรือ พระครูปัจฉิมทิศบริหาร ก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส จนท่านได้มรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2453 พระครูอุตตรการบดี (สุข ปทุมสฺสวณฺโณ) เป็นเจ้าอาวาส และได้เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น วัดนาคโชติการาม แต่ประชาชนไม่นิยมเรียกกัน โดยจะเรียกว่า วัดใหม่ห้วยจระเข้ และต่อมาตัดคำว่า "ใหม่" ออกไปจนถึงปัจจุบันนี้[1]

หลวงปู่นาค โชติโก เป็นอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนครปฐม ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธา มีชื่อเสียงโด่งดังในการสร้าง พระปิดตาเนื้อเมฆพัด ซึ่งเมฆพัด เป็นโลหะที่ได้จากการเล่นแร่แปรธาตุตามตำราของไทยโบราณ เชื่อว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์มีฤทธานุภาพในตัวเอง ผู้ศรัทธานิยมเล่นกัน 3 พิมพ์ ได้แก่ พิมพ์ท้องแฟบ พิมพ์ท้องป่อง และ พิมพ์หูกระต่าย พระปิดตาที่ท่านสร้างขึ้น มีพุทธลักษณะงดงาม ด้านศีรษะจะใหญ่ มือใหญ่ โยงก้นแต่ไม่ทะลุไปด้านหลัง มักปรากฏรอยจารของท่าน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประทับแรม ณ พระราชวังสนามจันทร์ พร้อมด้วยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จะเสด็จกราบนมัสการหลวงปู่นาคเป็นประจำ ซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่า หลวงปู่นาคได้ถวายพระปิดตาไว้บูชาคู่พระวรกายพระองค์ท่านด้วยเช่นกัน[2]

อ้างอิง

แก้
  1. "บันทึกประเทศไทย ฉบับที่ 114 จังหวัดนครปฐม". p. 66–67.
  2. โคมคำ. "โฟกัสพระเครื่อง/โคมคำ/วัตถุมงคลพระปิดตา หลวงปู่นาค โชติโก วัดห้วยจระเข้ นครปฐม". มติชนสุดสัปดาห์.